Biblioteka WSZiM w Sochaczewie jest biblioteką naukową, która zapewnia dostęp do swoich zasobów informacyjnych studentom, pracownikom oraz społeczności lokalnej.

Czytelnia udostępnia księgozbiór podręczny, prace dyplomowe oraz inne publikacje, z których można skorzystać wyłacznie na miejscu. Tutaj można przejrzeć czasopisma naukowe, prasę oraz skorzystać z komputerów i baz danych dostępnych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

W Wypożyczalni zgromadzono podręczniki, skrypty oraz publikacje naukowe bezpośrednio związane z kierunkami studiów i prowadzonymi specjalnościami. Zakres tematyczny księgozbioru obejmuje następujące dziedziny: zarządzanie, organizacja, marketing, ekonomia, finanse, rachunkowość, bankowość, matematyka, statystyka, ekonometria, logistyka, informatyka, prawo, socjologia, psychologia, ubezpieczenia, analiza rynku, zachowania konsumenckie, negocjacje.

W ramach współpracy międzyuczelnianej studenci WSZiM mają możliwość korzystania z księgozbioru Biblioteki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w  Warszawie (w tym wypożyczania książek do domu). Szczegółowe informacje w bibliotece WSZiM.

 

Kontakt:

Karolina Hymon
k.hymon@wszim-sochaczew.edu.pl

tel. 46 862-50-80
tel. 46 862-79-40

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek 8:00-16:00
wtorek 8:00-16:00
środa 8:00-16:00
czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-16:00
sobota od października w dniach zjazdów
niedziela od października w dniach zjazdów

Załączniki: