Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy. Na terenie Sochaczewa chcemy uruchomić bezpłatny kurs komputerowy. Kurs jest realizowany w ramach unijnego projektu „ Kompetencje cyfrowe dla Mazowsza”, trwa 100 godzin i jest podzielony na 25 zajęć po 4 h ( czas trwania ok 2,5 miesiąca). Do projektu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria : - wiek powyżej 25 lat -> zapraszamy także seniorów - wykształcenie maksymalnie średnie - zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego - w latach 2013-2016 brak udziału w podobnym kursie Tematyka kursu : podstawy obsługi komputera, praca w sieci, program Word i Excel, bezpieczeństwo w sieci, problemy i ich rozwiązywanie. Po kursie Uczestnicy podchodzą do egzaminu. Po zdanym egzaminie Uczestnicy otrzymują ogólnoeuropejski certyfikat umiejętności komputerowych ECDL. Zgłoszenia i informacje pod nr tel. 694-888-345 lub mailowo : biuro@cezelazna.pl