Wykładowcy Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu wywodzą się głównie ze:
  • Szkoły Głównej Handlowej,
  • Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
  • Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.

 

Kapitał ludzki

Wielu wykładowców to osoby z dużym dorobkiem naukowym, w tym uczestnicy programów badawczych, praktycy życia gospodarczego i społeczno-politycznego.

Aktualnie z Uczelnią współpracuje:

  • 6 profesorów i doktorów habilitowanych;
  • 21 doktorów;
  • 16 magistrów.