Programy naszych studiów realizują założone efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Są też zgodne z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji.

Konstrukcja prograów kształcenia zakłada dobór przedmiotów wg następujących kategorii:

  • Przedmioty kształcenia ogólnego
  • Przedmioty podstawowe
  • Przedmioty kierunkowe
  • Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

Treści zawarte w programach poszczególnych przedmiotów zapewniają osiągnięcie założonych celów i kształcenia. Programy kształcenia przygotowują studentów do wejścia na rynek pracy, sprzyjają rozwijaniu ich indywidualnych pasji i świadomemu kreowania własnej ścieżki kariery menedżera.