Kwalifikacyjne studia podyplomowe Nadzór i Kontrola Wewnętrzna w Administracji Publicznej i Gospodarce organizowane są przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Zawodowym Kontrolerów Wewnętrznych Polski Instytut Kontroli Audytu i Kontrolingu. http://podyplomowe.vizja.pl/nadzor-i-kontrola-wewnetrzna-w-administracji-publicznej-i-gospodarce