Marketing

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Specjalność przygotowuje do skutecznego zarządzania procesami marketingowymi w przedsiębiorstwie oraz do profesjonalnego wyboru i budowania strategii marketingowych.

Marketing

Studia z dofinansowaniem 1350 zł!

Osoby, które dokonają zgłoszenia na studia w WSZiM, zostaną zwolnione z opłaty wpisowej oraz otrzymają zniżkę czesnego w kwocie 1000 zł na pierwszy rok studiów.

Marketing

Tematyka studiów

Wdrażanie skutecznych metod marketingowych, efektywnej komunikacji z rynkiem, umiejętność przewidywania potrzeb konsumentów i trafny wybór strategii marketingowej, dają podstawę do osiągania sukcesów przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Studia stawiają sobie za cel przygotowanie absolwentów do zarządzania procesami marketingowymi w przedsiębiorstwie, posługiwania się narzędziami marketingowymi i wykorzystywania nabytej wiedzy do profesjonalnego budowania strategii marketingowych. Przekazują wiedzę z zakresu wyszukiwania rynków zbytu, rozwijania i budowania wizerunku przedsiębiorstwa, instytucji, marki lub produktu i zaspakajania potrzeb nabywców, w sposób maksymalizujący ich satysfakcję oraz generujący zyski organizacji. Przygotowują również do współpracy z instytucjami świadczącymi usługi marketingowe na dynamicznie zmieniającym się i konkurencyjnym rynku.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • marketingu;
 • rozpoznawania potrzeb nabywców i wyboru rynku docelowego;
 • prowadzenia efektywnych negocjacji i mediacji;
 • przygotowania menedżerskiego do zarządzania marketingowego.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • dyrektor ds. marketingu,
 • kierownik produktów,
 • specjalista ds. rynku,
 • analityk rynku,
 • doradca marketingowy.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • komunikacja marketingowa
 • badania rynkowe i marketingowe
 • zarządzanie i planowanie marketingowe
 • marketing międzynarodowy
 • marketing na rynku środków produkcji
 • strategie marketingowe
 • zachowania konsumentów
 • zarządzanie marketingowo-logistyczne

Opłaty: czesne, wpisowe

płatnośćmiesięczna (10)
czesne podstawowe 10x370 zł
wpisowe 350 zł

Wymagane dokumenty

 • Świadectwo dojrzałości w oryginale
 • Podanie - kwestionariusz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie (format 3,5 cm na 4,5 cm, podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • Dowod wpłaty opłat za studia

Wpłat należy dokonywać na konto:

79 1090 1056 0000 0001 2972 8654kod SWIFT: WBKPPLPP
Bank Zachodni WBK S.A.
4 Oddział w Warszawie
Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa