Rachunkowość przedsiębiorstw

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Zdobędziesz pełną wiedzę w zakresie prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa, tj. rejestracji operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień i sprawozdań, a także umiejętność posługiwania się najpopularniejszym programem komputerowym w zakresie prowadzenia pełnej księgowości jakim jest Symfonia.

Rachunkowość przedsiębiorstw

Studia z dofinansowaniem 1350 zł!

Osoby, które dokonają zgłoszenia na studia w WSZiM, zostaną zwolnione z opłaty wpisowej oraz otrzymają zniżkę czesnego w kwocie 1000 zł na pierwszy rok studiów.

Rachunkowość przedsiębiorstw

Tematyka studiów

Celem specjalizacji jest wykształcenie współczesnego księgowego, który będzie konkurencyjny na dużym rynku pracy. Podstawową umiejętnością absolwenta studiów jest wiedza jak księgować operacje gospodarcze oraz sporządzać i interpretować sprawozdania finansowe. Wyższa jakość kształcenia na tej specjalizacji została osiągnięta, poprzez wprowadzenie rachunkowości komputerowej. Dzięki temu, absolwent tej specjalizacji będzie pełnowartościowym pracownikiem w działach księgowych przedsiębiorstw, a także biurach rachunkowych.

Zdobędziesz pełną wiedzę w zakresie prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa, tj. rejestracji operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień i sprawozdań.

 

Możliwości zatrudnienia !

Absolwent specjalizacji posiada wyspecjalizowaną wiedzą z dziedziny analizy, kontroli finansowej i rachunkowości. Samodzielnie sporządza sprawozdania finansowe i dokonuje rozliczeń oraz efektywnie zarządza gospodarką finansową przedsiębiorstw. Ponadto umiejętnie podejmuje decyzje w sferze zarządzania operacyjnego i strategicznego, obserwuje i analizuje wydarzenia, mające miejsce na rynku gospodarczym, a także zachodzące wewnątrz firmy.

 • samodzielny księgowy
 • specjalista ds. rachunkowości

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • sprawozdawczość finansowa
 • rachunkowość jednostek budżetowych
 • rachunkowość grup kapitałowych
 • zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości
 • analiza finansowa i controlling
 • rachunkowość podatkowa
 • rachunkowość bankowa i ubezpieczeniowa
 • audyt i kontrola finansowa

Opłaty: czesne, wpisowe

płatnośćmiesięczna (10)
czesne podstawowe 10x370 zł
wpisowe 350 zł

Wymagane dokumenty

 • Świadectwo dojrzałości w oryginale
 • Podanie - kwestionariusz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie (format 3,5 cm na 4,5 cm, podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • Dowod wpłaty opłat za studia

Wpłat należy dokonywać na konto:

79 1090 1056 0000 0001 2972 8654kod SWIFT: WBKPPLPP
Bank Zachodni WBK S.A.
4 Oddział w Warszawie
Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa