Zarządzanie finansami

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Studia uczą nowoczesnego i profesjonalnego podejścia do zarządzania finansami oraz sprawnego posługiwania się zróżnicowanymi instrumentami finansowymi.

Zarządzanie finansami

Studia z dofinansowaniem 1350 zł!

Osoby, które dokonają zgłoszenia na studia w WSZiM, zostaną zwolnione z opłaty wpisowej oraz otrzymają zniżkę czesnego w kwocie 1000 zł na pierwszy rok studiów.

Zarządzanie finansami

Tematyka studiów

Zarządzanie finansami uczy praktycznych umiejętności z zakresu inwestowania i zarządzania kapitałami. Studia na tej specjalności kształcą przyszłych doradców i analityków finansowych zatrudnianych w bankach i przedsiębiorstwach. Celem specjalizacji jest przekazanie najnowszej wiedzy o systemach i rynkach finansowych, prowadzeniu rentownych strategii inwestycyjnych, pozyskiwaniu funduszy i kapitałów na finansowanie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw, dbaniu o zachowanie wystarczalności i płynności finansowej, ocenie przychodów, kosztów i zysków oraz prowadzeniu audytu i controllingu finansowego.

Kształcenie na tej specjalności obejmuje:

 • analizę finansową i controlling;
 • strategie finansowe przedsiębiorstw;
 • podstawy bankowości.

Możliwości zatrudnienia !

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • banki i instytucje finansowe,
 • fundusze inwestycyjne,
 • biura brokerskie,
 • giełda,
 • przedsiębiorstwa i korporacje produkcyjne,
 • firmy handlu krajowego i międzynarodowego,
 • organizacje i agendy rządowe i międzynarodowe,
 • niezależny doradca inwestycyjny.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Finanse międzynarodowe
 • Finanse międzynarodowe
 • Ekonomika, mechanizm i organizacja rynków towarowo-surowcowych
 • Podstawy bankowości
 • Rynek finansowy
 • Strategie finansowe przedsiębiorstw
 • Ubezpieczenia
 • Analiza finansowa i controlling

Opłaty: czesne, wpisowe

płatnośćmiesięczna (10)
czesne podstawowe 10x370 zł
wpisowe 350 zł

Wymagane dokumenty

 • Świadectwo dojrzałości w oryginale
 • Podanie - kwestionariusz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie (format 3,5 cm na 4,5 cm, podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • Dowod wpłaty opłat za studia

Wpłat należy dokonywać na konto:

79 1090 1056 0000 0001 2972 8654kod SWIFT: WBKPPLPP
Bank Zachodni WBK S.A.
4 Oddział w Warszawie
Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa