Wszystkim studentom chcącym uzyskać pomoc materialną z funduszu pomocy materialnej przypominam, iż można już składać wnioski na nowy semestr.

Przypominam również, iż warunkiem niezbędnym do uzyskania stypendium socjalnego jest zaliczenie semestru pierwszego oraz spełnienie kryterium dochodowego (miesięczny dochód w rodzinie studenta nie może przekroczyć kwoty 700zł na osobę).
Wnioski o uzyskanie stypendium socjalnego i specjalnego należy składać co semestr (stypendium jest przyznawane na okres jednego semestru).