Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie posiada uprawnienia do wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia i nadawania tytułu licencjata.

Decyzje Ministra Edukacji Narodowej:

  • o utworzeniu uczelni: nr DNS1-0145-124/TBM/97 z dnia 17 kwietnia 1997r.
  • wpis do rejestru pod pozycją 113; nr MNiSW-DNS-WUN-6014-22762-1/AW/12


Uczelnia prowadzi studia podyplomowe w ramach wyżej przyznanego uprawnienia.