Biblioteka WSZiM oferuje dostęp do następujących baz danych:

 

 

Logo IBUK Libra

 Czytelnia podręczników akademickich on-line Ibuk Libra. Dostęp do ponad 900 książek oraz publikacji naukowych w  języku polskim (w tym podręczników polecanych przez wykładowców Uczelni). Możliwość korzystania w domu na  własnym komputerze lub smartfonie. Po hasło należy zgłosić się do biblioteki.

 

Wirtualna Biblioteka Nauki umożliwia bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, jak również istotna pomoc dla studentów przygotowujących prace dyplomowe. W skład WBN wchodzą następujące bazy:

 

Logo Science Direct  Science Direct jest bazą wydawnictwa Elsevier oferującą dostęp do artykułów z czasopism naukowych głównie z dziedziny nauk ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych i medycznych. Dostęp w czytelni WSZiM.

 

Logo Wiley Online Library Kolekcja czasopism i książek wydawnictwa Wiley-Blackwell z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i humanistycznych. Pozycje z dostępem pełnotekstowym (m.in.w formacier pdf) oznaczono znakiem otwartej kłódki. Dostęp wyłącznie w Czytelni WSZiM.

 

Logo EbscoEbsco - pakiet 14 baz pełnotekstowych i abstraktowych o tematyce ekonomicznej, biznezowej, społecznej, medycznej i humanistycznej. Pożyteczne źródło informacji dla autorów prac semestralnych i dyplomowych. Spoza Uczelni dostęp na hasło - prosimy o kontakt z biblioteką.

 

Logo Nature Elektroniczna wersja jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych "Nature". Tygodnik opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych.

 

 Dostęp do elektronicznej wersji prestiżowego czasopisma naukowego "Science". Tygodnik publikuje najnowsze, szczególnie istotne i doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiały wiążące się z rolą nauki we współczesnym świecie.

 

Logo Springer Baza około 1300 tytułów czasopism naukowych z zakresu nauk przyrodniczych, biznesu, ekonomii, matematyki, statystyki, informatyki, prawa, nauk społecznych, nauk humanistycznych i in. Dostęp w czytelni WSZiM

 

Dostępne są również bazy abstraktowo-bibliometryczne Scopus oraz pakiet Web of Science.