Wiele polskich naukowych i branżowych czasopism udostępnia pełne teksty artykułów w Internecie. Poniżej lista wybranych, punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego periodyków, które można czytać on-line:

 

Ekonomia

• Firma i Rynek. Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

 Handel Wewnętrzny. Czasopismo naukowe Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

 Ekonomia XXI wieku. Kwartalnik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 Ekonomia. Rynek-Gospodarka-Społeczeństwo. Kwartalnik naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

 Ekonomiczne Problemy Usług. Czasopismo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

 Kobieta i Biznes. Czasopismo Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

 Konsumpcja i Rozwój. Kwartalnik naukowy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

 Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula

 Nowoczesne Systemy Zarządzania. Czasopismo naukowe Wojskowej Akademii Technicznej.

 Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

 Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Periodyk naukowy Społecznej Akademii Nauk.

 Studia Ekonomiczne. Kwartalnik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

 Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula

 Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku 

 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej

 

Finanse

 Bank i Kredyt

 Bezpieczny Bank

 Rozprawy Ubezpieczeniowe

 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarzadzania i Bankowości w Krakowie

 Zarządzanie i Finanse. Kwartalnik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Gospodarka

 Gospodarka Narodowa

 Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze.

 Studia Biura Analiz Sejmowych

 

Logistyka

 Ekonomika Transportu i Logistyka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego.

 Gospodarka Materiałowa i Logistyka (pełne teksty artykułów dostępne do 2015).

 Problemy Transportu i Logistyki

 

Marketing

 Marketing i Rynek

 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie

 

Organizacja i Zarządzanie

 Kwartalnik Nauki o Przedsiębiorstwie. Czasopismo Naukowe SGH.

 Organizacja i Kierowanie

 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 Przedsiębiorczość-Edukacja. Rocznik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Politologia

 Przegląd Sejmowy

 Zeszyty Biura Analiz Sejmowych