Studencie, znajdź miejsce praktyk dla siebie!

NAZWA INSTYTUCJI ADRES KONTAKT
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 04-894, Warszawa
ul. Szachowa 1
Kinga Bogus
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
+48 22 512 87 74
+48 883 636 595
k.bogus@il-pib.pl
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi TE Vizja  01-043, Warszawa
ul. Okopowa 59 
Sekretariat
+48 577 755 001,
+48 577 755 006
kontakt@okopowa.edu.pl 
Urząd do Spraw Cudzoziemców  02-699, Warszawa
ul. Taborowa 33
Elżbieta Żebrowska
+48 22 60 174 23
elzbieta.zebrowska@udsc.gov.pl
N42 Sp. z o.o.   00-695, Warszawa
Ul. Nowogrodzka 42 lok. 9

+48 795 141 365 
n42@n42.pl 

nazwa instytucji adres kontakt
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 04-894, Warszawa
ul. Szachowa 1
Kinga Bogus
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
+48 22 512 87 74
+48 883 636 595
k.bogus@il-pib.pl
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi TE Vizja 01-043, Warszawa
ul. Okopowa 59
Sekretariat
+48 577 755 001,
+48 577 755 006
kontakt@okopowa.edu.pl
Urząd do Spraw Cudzoziemców  02-699, Warszawa
ul. Taborowa 33
Elżbieta Żebrowska
+48 22 60 174 23
elzbieta.zebrowska@udsc.gov.pl
Zakład Emerytalno-Rentowy
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
02-043, Warszawa
ul. Pawińskiego 17/21
Aneta Marzec
+48 603 253 991
rekrutacja@zer.mswia.gov.pl
N42 Sp. z o.o. 00-695, Warszawa
Ul. Nowogrodzka 42 lok. 9
+48 795 141 365
n42@n42.pl
nazwa instytucji adres kontakt
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi TE Vizja 01-043, Warszawa
ul. Okopowa 59
Sekretariat
+48 577 755 001,
+48 577 755 006
kontakt@okopowa.edu.pl
Urząd do Spraw Cudzoziemców 02-699, Warszawa
ul. Taborowa 33
Elżbieta Żebrowska
+48 22 60 174 23
elzbieta.zebrowska@udsc.gov.pl
N42 Sp. z o.o. 00-695, Warszawa
Ul. Nowogrodzka 42 lok. 9
+48 795 141 365
n42@n42.pl

 

nazwa instytucji adres kontakt
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 04-894, Warszawa
ul. Szachowa 1
Kinga Bogus
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
+48 22 512 87 74
+48 883 636 595
k.bogus@il-pib.pl
Urząd do Spraw Cudzoziemców 02-699, Warszawa
ul. Taborowa 33
Elżbieta Żebrowska
+48 22 60 174 23
elzbieta.zebrowska@udsc.gov.pl
Zakład Emerytalno-Rentowy
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
02-043, Warszawa
ul. Pawińskiego 17/21
Aneta Marzec
+48 603 253 991
rekrutacja@zer.mswia.gov.pl
Mamiński&Partners Sp. k. 00-556, Warszawa
ul. Aleja Róż 7 lok. 4
+48 022 62 299 66
recepcja@marcinmaminski.com.pl
N42 Sp. z o.o.   00-695, Warszawa
Ul. Nowogrodzka 42 lok. 9
+48 795 141 365
n42@n42.pl
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi TE Vizja 01-043, Warszawa
ul. Okopowa 59
Sekretariat
+48 577 755 001,
+48 577 755 006
kontakt@okopowa.edu.pl

 

nazwa instytucji adres kontakt
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Przystań”. Centrum Edukacji i Rozwoju 03-144, warszawa
ul. Światowida 51
Kinga Bogus
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
+48 22 512 87 74
+48 883 636 595
k.bogus@il-pib.pl
Urząd do Spraw Cudzoziemców 02-699, Warszawa
ul. Taborowa 33
Elżbieta Żebrowska
+48 22 60 174 23
elzbieta.zebrowska@udsc.gov.pl
Stowarzyszenie Terapeutów – Ośrodek Integracji Społecznej 03-741, Warszawa
ul. Białostocka 9
Michał Chodowski
+48 665 245 189
Stowarzyszenie Terapeutów – Ośrodek Integracji Społecznej 03-743, Warszawa
ul. Kijowska 11
Dominika Jany
+48 601 865 151
Centrum Rehabilitacji
dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane
w Bornem Sulinowie im. Jana Pawła II
78-449, Borne Sulinowo
ul. Szpitalna 5
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 01-043, Warszawa
ul. Okopowa 59
+48 722 303 733
poradnia@tevizja.pl
Międzynarodowe Przedszkole „My First Academy” Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 01-043, Warszawa
ul. Okopowa 59
+48 577 755 001
przedszkole@tevizja.pl
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi TE Vizja 01-043, Warszawa
ul. Okopowa 59
Sekretariat
+48 577 755 001,
+48 577 755 006
kontakt@okopowa.edu.pl
nazwa instytucji adres kontakt
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi TE Vizja 01-043, Warszawa Sekretariat
+48 577 755 001,
+48 577 755 006
kontakt@okopowa.edu.pl
Urząd do Spraw Cudzoziemców 02-699, Warszawa Elżbieta Żebrowska
+48 22 60 174 23
elzbieta.zebrowska@udsc.gov.pl
N42 Sp. z o.o. 00-695, Warszawa
Ul. Nowogrodzka 42 lok. 9
+48 795 141 365
n42@n42.pl

Programy praktyk

 

 • Program praktyk dla kierunku “Administracja” [plik]
 • Program praktyk dla kierunku “Finanse i rachunkowość” [plik]
 • Program praktyk dla kierunku “Politologia” [plik]
 • Program praktyk dla kierunku “Psychologia” [plik]
 • Program praktyk dla kierunku “Zarządzanie” [plik]

szczegółowe kryteria oraz
zasady realizacji praktyk

 • Porozumienie o przeprowadzeniu praktyk [plik]
 • Regulamin praktyk [plik]
 • Skierowanie na praktykę [plik]
 • Zarządzanie Rektora nr 2_10_2020 w sprawie
  możliwych sposobów realizacji praktyk w związku
  z epidemią COVID 19 [plik]

Opiekunowie praktyk

Opiekunowie praktyk są to osoby, zadaniem których jest, przede wszystkim, wspieranie studentów w procesie poszukiwania odpowiedniego miejsca praktyk. Opiekun praktyk również może wystawić skierowanie na praktyki oraz dokonuje finalnego rozliczenia z odbytej praktyki.

Poniżej znajdują dane kontaktowe do opiekunów praktyk na poszczególnych kierunkach.

IMIĘ I NAZWISKO ADRES E-MAIL KIERUNEK
DR AGNIESZKA ŁUKASZCZUK A.LUKASZCZUK@VIZJA.PL ADMINISTRACJA
DR HAB. WŁODZIMIERZ REMBISZ W.REMBISZ@VIZJA.PL FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
DR LESZEK BOROWIEC L.BOROWIEC@VIZJA.PL
DR RAFAŁ KUSY R.KUSY@VIZJA.PL
DR PETRO GUCHEK P.GUCHEK@VIZJA.PL INFORMATYKA
DR INŻ. KRZYSZTOF RYCHLICKI-KICIOR K.RYCHLICKI-KICIOR@VIZJA.PL
DR WOJCIECH PLOPA W.PLOPA@VIZJA.PL POLITOLOGIA
DR HAB. PIOTR SOLARZ P.SOLARZ@VIZJA.PL
DR DAWID STADNICZEŃKO D.STADNICZENKO@VIZJA.PL PRAWO
Prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska –
Psychologia kliniczna i psychoterapia
G.CHOJNACKA-SZAWLOWSKA@VIZJA.PL PSYCHOLOGIA
dr Joanna Piekarska –
Psychologia biznesu i przywództwa
J.PIEKARSKA@VIZJA.PL
dr Marta Rawińska –
Seksuologia kliniczna i sądowa
M.RAWINSKA@VIZJA.PL
dr Ewa Stanisławiak –
Psychologia dzieci i młodzieży, Przygotowanie pedagogiczne
E.STANISLAWIAK@VIZJA.PL
PROF. DR HAB. STANISŁAW BRZEZIŃSKI S.BRZEZINSKI@VIZJA.PL ZARZĄDZANIE
PROF. DR HAB. TADEUSZ OLEKSYN T.OLEKSYN@VIZJA.PL
PROF. DR HAB. JACEK WOŹNIAK J.WOZNIAK@VIZJA.PL