Prelekcje w szkołach średnich przeprowadził Daniel "Kosmita" Janiak- Radny Powiatu Sochaczewskiego, Przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki, Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członek Komisji Rewizyjnej, prowadzący audycje radiowe, konferansjer, muzyk grający w filmach i serialach, grafik, artysta, miłośnik sportu i podróży. Człowiek orkiestra, animator i uczestnik wielu akcji – społecznych, patriotycznych, rozrywkowych, cieszący się dużym zainteresowaniem you tuber. Prezes stowarzyszenia Sochaczew - Daj się Ponieść, pomysłodawca wielu wygranych projektów w Budżecie Obywatelskim, Kreatywny człowiek w ciągłym ruchu. Laureat wielu nagród i wyróżnień min.: ,,NAJLEPSZY PROJEKT STUDENCKI" , ,,ANIMATOR KULTURY 2015, 2016, 2017" czy konkursu ,, STUDENT Z PASJĄ". TEMAT PRELEKCJI: „Kreatywność w życiu, czyli jak sobie poradzić po maturze” GŁÓWNE ZAGADNIENIA: wpływ kreatywności na rozwój kariery zawodowej, sposoby na stworzenie własnego biznesu, szanse jakie daje kreatywność w budowaniu własnej marki, konsekwentne dążenie do celu - drogą do sukcesu