• Porozumienie według metody NVC - natura relacji - Bezpłatne warsztaty NVC w AEH Filii w Sochaczewie

  Porozumienie według metody NVC - natura relacji - Bezpłatne warsztaty NVC w AEH Filii w Sochaczewie

  dodano: 26.02.2020

  Zapraszamy serdecznie na spotkanie na temat metody komunikacji międzyludzkiej opartej na NVC ( Nonviolent Communication ) - Porozumieniu bez Przemocy według Marshalla Rosenberga. W części warsztatowej spotkania będzie okazja do samodzielnej pracy i zapoznania się jak metoda działa na konkretnych przykładach. NVC uczy takiego budowania relacji, które poprzez wzajemność i empatię zaspokajają potrzeby obu stron. Umiejętne wyrażanie tego, co jest dla nas ważne oraz dostrzeganie, co jest ważne dla drugiego człowieka jest sednem dobrej komunikacji, a ta podstawowa strategia stosowana na co dzień może bardzo ułatwić życie w każdej dziedzinie. Praktyczność i wszechstronność metody opartej na NVC zjednuje jej wielu zwolenników. Stosują ją rodzice, menadżerowie, terapeuci i nauczyciele. Jest niezastąpiona w pracy w zespole, sprawdza się również w osobistych relacjach partnerskich. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Ryczkowska - Przywoźny. Od ponad 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego, który stał się dla niej polem do obserwowania konfliktów i roli komunikacji zarówno w ich powstawaniu jak i rozwiązywaniu. Te poszukiwania zaowocowały fascynacją mediacjami oraz Porozumieniem bez Przemocy. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe z Porozumienia bez Przemocy wg. Marshalla Rosenberga na Collegium Civitas w Warszawie. Jest też amatorką coachingu. Prywatnie jest mamą dwóch córek i ma za sobą doświadczenie rodzicielstwa zastępczego, a w przestrzeni społecznej działa jako założycielka i członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz pieczy zastępczej STACJA DOM. Nasze wydarzenie służy temu, żebyśmy jako uczestnicy wykorzystali okazję do autentycznej konfrontacji. W metodzie komunikacji i mediacji według Marshalla Rosenbrega odwołujemy się do tego co w nas żywe, a jednocześnie wspólne dla każdego.. Dlaczego potrzebujemy osobnego systemu, podręcznika czy warsztatów żeby posługiwać się tym, co autor metody uważa za najbardziej naturalne dla każdego człowieka? Ponieważ kultura i język stworzyły normy i formy komunikacji, które opierają się na tym co myślimy, co uznawane jest za słuszne, na ocenach, stereotypach i etykietach. Historia ludzkości, współczesne media i scena polityczna najlepiej ilustrują jak względne jest pojęcie “prawdy i słuszności”. Niestety pozostaje ono tak samo względne w relacjach, które przeżywamy na co dzień. W metodzie opartej na NVC próbujemy m.in. odkodować język komunikacji docierając do wyrażanych często pokrętnie potrzeb i skrywanych, niejednokrotnie również przed samym sobą uczuć. Komunikację NVC autor nazwał językiem żyrafy i szakala. Odkrywając znaczenie tej metafory będziemy z ciekawościa słuchać naszego wewnętrznego szakala i starać się pielęgnowac w sobie żyrafę – to bardziej żyrafa pomaga osiągać porozumienie - uczymy się postrzegać i słyszeć więcej o potrzebach drugiej strony. Żyrafa symbolizuje też duże serce. Okazuje się, że kiedy wyswobodzimy siebie nawzajem z presji poczucia powinności i narzuconych drugiej stronie wymagań każdy z nas ma naturalną skłonność do szczodrości. Kiedy w relacji staje się jasne, że “możemy” a nie “musimy” czy “powinniśmy”, wszyscy raptem po prostu “chcemy” dawać naszym partnerom, dzieciom, pracodawcom, lokalnej społeczności to co mamy najlepsze. Stosowanie metody NVC w prosty i naturalny sposób otwiera dostęp do osobistych zasobów, niektóre nawet dopiero wtedy się ujawniają. Z uwagi na fakt, iż autor metody NVC rozpoczynał swoją pracę w grupach społecznych głęboko dotkniętych rasizmem słowo “przemoc” miało w tamtych realiach bardzo konkretne znaczenie. Jeśli z pokorą dostrzeżemy podobieństwo między powszechnym na co dzień, bardzo ułatwiającym życie szufladkowaniem a rasizmem uczynimy duży krok w kierunku uwolnienia siebie samych. Nie w jakiś trudny i abstrakcyjny sposób. Jak dowodzi Marshall Rosenberg - po prostu, zyskując dostęp do własnej wrodzonej empatii i postrzegania sercem stajemy się bardziej sobą. Wolni od uprzedzeń, otwarci, odprężeni, elastyczni i tętniący życiem stajemy się bardziej kreatywni, radośni, nieustannie się uczymy, wzrasta nasz potencjał i jakość życia w naszym otoczeniu. Marshall Rosenberg był w swojej karierze wielokrotnie zapraszany do pomocy w mediacjach. Stosując swoją metodę przysłużył się do rozwiązania wielu poważnych konfliktów w różnych częściach świata i w różnych kulturach. Mamy nadzieję, że nasz wspólny udział w spotkaniu będzie formą zaangażowania się w szerszy nurt. Zaczynając od siebie możemy bezpośredniow wpływać na relacje w środowisku, w którym funkcjonujemy.

 • STUDIUJ W SOCHACZEWIE I ZDOBĄDŹ DYPLOM WARSZAWSKIEJ UCZELNI!

  STUDIUJ W SOCHACZEWIE I ZDOBĄDŹ DYPLOM WARSZAWSKIEJ UCZELNI!

  dodano: 24.07.2019

  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że władze uczelni podjęły kroki zmierzające do formalnego włączenia od nowego roku akademickiego 2019/2020 Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie w struktury Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W związku z połączeniem uczelni Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie stanie się filią Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie i kontynuować będzie kształcenie na kierunku zarządzanie (studia wyższe pierwszego stopnia o profilu praktycznym). A zatem od dnia 1 października br. dotychczasowa nazwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie zostanie zastąpiona nazwą „Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie - filia w Sochaczewie”. Informacje dotyczące Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie znajdziecie Państwo na stronie internetowej Uczelni www.vizja.pl.

 • Konferencja

  Konferencja "Zarządzanie 4.0. Nowe wyzwania dla organizacji"

  dodano: 24.04.2019

  Celem konferencji „Zarządzanie 4.0 – nowe wyzwania dla organizacji” jest poznanie osiągnięć naukowych z zakresu nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania w dobie gospodarki 4.0, wymiana doświadczeń w tym zakresie oraz omówienie problemów i zagrożeń z jakimi spotykają się współczesne organizacje. Konferencja będzie też okazją do integracji środowisk naukowych, biznesowych i administracji samorządowej. Celem dyskusji będzie zwrócenie uwagi na największe wyzwania w zarządzaniu współczesną organizacją, które dotyczą nowego podejścia do kierowania innymi i zwiększania zaangażowania pracowników, wykorzystywania i przetwarzania informacji w procesach podejmowania decyzji, czy ustalania strategii organizacji. Podjęta zostanie również próba wskazania efektywnych rozwiązań w zakresie organizacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Rejestracja do bezpłatnego udziału w konferencji na stronie https://konferencje.vizja.pl/zarzadzanie4-rejestracja#_ga=2.111871940.1369981047.1557219910-53151808.1534933527

 • INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

  INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

  dodano: 03.10.2018

  Już w najbliższą sobotę 6.10.2018 r. Rektor i Senat Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu ma zaszczyt Państwa zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2018/2019 a Auli Głównej. Wykład inauguracyjny poprowadzi dr Janusz Filipczuk, temat wykładu: "POLSKA-UNIA EUROPEJSKA, SKĄD IDZIEMY- DOKĄD ZMIERZAMY".

 • Prelekcje WSZiM 2018

  Prelekcje WSZiM 2018

  dodano: 24.03.2018

  W tym roku prelekcje w szkołach średnich przeprowadził Daniel "Kosmita" Janiak- konferansjer, muzyk grający w filmach i serialach, grafik, artysta, miłośnik sportu i podróży. Człowiek orkiestra, animator i uczestnik wielu akcji – społecznych, patriotycznych, rozrywkowych, cieszący się dużym zainteresowaniem you tuber. Prezes stowarzyszenia Sochaczew - Daj się Ponieść, pomysłodawca wielu wygranych projektów w Budżecie Obywatelskim, Kreatywny człowiek w ciągłym ruchu. Laureat wielu nagród i wyróżnień min.: ,,NAJLEPSZY PROJEKT STUDENCKI" , ,,ANIMATOR KULTURY 2015, 2016, 2017" czy konkursu ,, STUDENT Z PASJĄ".

 • Seminarium pt. „Powstanie i rozwój rynku nieruchomości w Polsce i na Ukrainie”

  Seminarium pt. „Powstanie i rozwój rynku nieruchomości w Polsce i na Ukrainie”

  dodano: 28.04.2017

  W dniu 4 maja o godz. 17:00 w sali nr 66 odbędzie się seminarium pt. „Powstanie i rozwój rynku nieruchomości w Polsce i na Ukrainie”.

  więcej...

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie partnerem WSZiM

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie partnerem WSZiM

  dodano: 27.03.2017

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu nawiązała współpracę z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie

  więcej...

 • IV BIEG CICHOCIEMNYCH

  IV BIEG CICHOCIEMNYCH

  dodano: 30.06.2017

  25 czerwca 2017 roku w Sochaczewie odbył się IV Bieg Cichociemnych. Zawody mają na celu upamiętnienie Cichociemnych - elity polskiej dywersji, a organizatorzy reklamują go jako najciekawszy bieg przełajowy na Mazowszu. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu również dopingowała zawodników, którzy podjęli wyzwanie (500 os.). Podziękowania dla Dragon Fight Club Sochaczew oraz Pana Sławomira Cypla, który umożliwił nam wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu.

 • Prelekcje WSZiM 2017

  Prelekcje WSZiM 2017

  dodano: 16.05.2017

  W tym roku prelekcje w szkołach średnich dotyczące "Metod radzenia sobie ze stresem" przeprowadził Pan Łukasz "Koza" Kozłowski Mistrz Świata federacji WKF kat. MMA Open 2016. -Mistrz Polski MMA ofs Open 2015.

 • Bezpłatne studia podyplomowe dla pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w WSFiZ

  Bezpłatne studia podyplomowe dla pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w WSFiZ

  dodano: 17.03.2017

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości, zaprasza pracowników wymiaru sprawiedliwości do udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu „Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

  więcej...

 • VI Puchar Pamięci Żołnierzy Wyklętych - ALMMA 127 Sochaczew

  VI Puchar Pamięci Żołnierzy Wyklętych - ALMMA 127 Sochaczew

  dodano: 15.03.2017

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu wspierała dnia 12.03.2017 sportowców podczas VI Pucharu Żołnierzy Wyklętych . Fotorelacja p. Tomasz Ertman Podziękowania za współpracę dla p. Sławomira Cypla (organizatora zawodów).

 • Przekaż 1% z podatku dla Ksawerego

  Przekaż 1% z podatku dla Ksawerego

  dodano: 03.02.2017

  Ksawery Słomka to chłopiec z bardzo rzadką chorobą (jest pierwszym dzieckiem w Polsce i jednym z zaledwie kilku dzieci na świecie, które na nią chorują) - Mastocytozą Skórną Rozlaną. Przekaż 1% ze swojego podatku dla Ksawerego.

  więcej...

 • IV Sochaczewski Festiwal Poezji Patriotycznej

  IV Sochaczewski Festiwal Poezji Patriotycznej

  dodano: 21.02.2017

  STAROSTA POWIATU SOCHACZEWSKIEGO JOLANTA GONTA, BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW PIOTR OSIECKI ZAPRASZAJĄ NA: IV Sochaczewski Festiwal Poezji Patriotycznej NIE MÓWIĘ SZEPTEM, GDY MÓWIĘ SKĄD JESTEM ELIMINACJE 25.02.2017 GODZ. 10:00 Kramnice Miejskie ul. 1 Maja 21 (PATIO) FINAŁ 4.03.2017 GODZ. 17:00

 • Rozbudowa Kampusu i Modernizacja Wyposażenia IT Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie

  Rozbudowa Kampusu i Modernizacja Wyposażenia IT Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie

  dodano: 27.01.2017

  Kampus Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie został sfinansowany w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Kampusu i Modernizacja Wyposażenia IT Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie" realizowanego w ramach Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji, priorytet VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

  więcej...