Informatyka w zarządzaniu

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Informatyka to jedyna dziedzina nauki, gdzie praktyka wyprzedza teorię

Informatyka w zarządzaniu

Informatyka w zarządzaniu

Tematyka studiów

Celem specjalizacji jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie automatyzacji pracy w pakiecie MS Office oraz nauczenie projektowania interfejsów windowsowych i webowych współpracujących z relacyjnymi bazami danych. W realizowanych projektach korzystamy z Ms Office (VBA), Visual Studio (VB.NET, ASP.NET, HTML, CSS), MS SQL Server (T-SQL). W ramach programu DreamSpark studenci są uprawnieni do instalacji oprogramowania w domu.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • agencje reklamowe,
 • agencje public relations,
 • domy mediowe,
 • działy promocji mediów (telewizja, radio, prasa),
 • marketing promocyjny i reklamowy przedsiębiorstw prywatnych i społecznych,
 • kreacja reklamowa,
 • planowanie mediów.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • nauka o organizacji
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • sieci komputerowe - budowa i administrowanie
 • projektowanie dynamicznych witryn internetowych
 • projektowanie aplikacji komputerowych
 • SQL – programowanie baz danych
 • Relacyjne bazy danych - wykorzystanie VBA
 • języki programowania - Visual Basic. Net

Opłaty: czesne, wpisowe

płatność 
czesne podstawowe 10x290 zł
opłata semestralna 2x1300 zł
opłata roczna 2500 zł
wpisowe 350 zł

Wymagane dokumenty

 • Świadectwo dojrzałości w oryginale
 • Podanie - kwestionariusz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie (format 3,5 cm na 4,5 cm, podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • Dowod wpłaty opłat za studia

Wpłat należy dokonywać na konto:

79 1090 1056 0000 0001 2972 8654kod SWIFT: WBKPPLPP
Bank Zachodni WBK S.A.
4 Oddział w Warszawie
Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa