Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Zdobędziesz pełną wiedzę w zakresie prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa, tj. rejestracji operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień i sprawozdań, a także umiejętność posługiwania się najpopularniejszym programem komputerowym w zakresie prowadzenia pełnej księgowości jakim jest Symfonia.

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Tematyka studiów

Celem specjalizacji jest wykształcenie współczesnego księgowego, który będzie konkurencyjny na dużym rynku pracy. Podstawową umiejętnością absolwenta studiów jest wiedza jak księgować operacje gospodarcze oraz sporządzać i interpretować sprawozdania finansowe. Wyższa jakość kształcenia na tej specjalizacji została osiągnięta, poprzez wprowadzenie rachunkowości komputerowej. Dzięki temu, absolwent tej specjalizacji będzie pełnowartościowym pracownikiem w działach księgowych przedsiębiorstw, a także biurach rachunkowych.

Zdobędziesz pełną wiedzę w zakresie prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa, tj. rejestracji operacji gospodarczych oraz sporządzania zestawień i sprawozdań.

 

Możliwości zatrudnienia !

Absolwent specjalizacji posiada wyspecjalizowaną wiedzą z dziedziny analizy, kontroli finansowej i rachunkowości. Samodzielnie sporządza sprawozdania finansowe i dokonuje rozliczeń oraz efektywnie zarządza gospodarką finansową przedsiębiorstw. Ponadto umiejętnie podejmuje decyzje w sferze zarządzania operacyjnego i strategicznego, obserwuje i analizuje wydarzenia, mające miejsce na rynku gospodarczym, a także zachodzące wewnątrz firmy.

 • samodzielny księgowy
 • specjalista ds. rachunkowości

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • sprawozdawczość finansowa
 • rachunkowość jednostek budżetowych
 • rachunkowość grup kapitałowych
 • zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości
 • analiza finansowa i controlling
 • rachunkowość podatkowa
 • rachunkowość bankowa i ubezpieczeniowa
 • audyt i kontrola finansowa

Opłaty: czesne, wpisowe

płatność 
czesne podstawowe 10x290 zł
opłata semestralna 2x1300 zł
opłata roczna 2500 zł
wpisowe 350 zł

Wymagane dokumenty

 • Świadectwo dojrzałości w oryginale
 • Podanie - kwestionariusz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie (format 3,5 cm na 4,5 cm, podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • Dowod wpłaty opłat za studia

Wpłat należy dokonywać na konto:

79 1090 1056 0000 0001 2972 8654kod SWIFT: WBKPPLPP
Bank Zachodni WBK S.A.
4 Oddział w Warszawie
Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa