Zarządzanie logistyką

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Specjalność dla osób zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego zawodu oraz mających aspiracje pełnienia funkcji menedżerskich w nowoczesnym sektorze gospodarki.

Zarządzanie logistyką

Zarządzanie logistyką

Tematyka studiów

Program specjalności wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu, na krajowym i międzynarodowym rynku, na specjalistów z branży TSL (Transport Spedycja Logistyka). Celem kształcenia na specjalności jest przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych, związanych z logistyką, w szczególności kształcenie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach oraz koordynowania ich przebiegu, a także analizy systemu logistycznego oraz łańcucha dostaw. Absolwenci po ukończeniu tej specjalności będą potrafili również projektować i wdrażać przestrzenne sieci logistyczne i usługi logistyczne oraz zarządzać przedsiębiorstwami z branży TSL. Będą specjalistami w organizowaniu procesów logistycznych oraz posiądą umiejętności z wielu innych obszarów związanych z procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwach logistycznych.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • działalności logistycznej;
 • umiejętności planowania i realizacji działalności logistycznej oraz modernizacji systemów logistycznych;
 • umiejętności rozwiązywania problemów związanych z działaniami logistycznymi na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:   

 • przedsiębiorstwa handlowe, usługowe i produkcyjne,
 • zespoły zarządzania kryzysowego,
 • firmy spedycyjno-transportowe,
 • centra usług logistycznych,
 • firmy doradcze.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • projektowanie rozwiązań logistycznych
 • rynek międzynarodowych usług logistycznych
 • logistyka międzynarodowa
 • mikrologistyka
 • makrologistyka
 • eurologistyka
 • E-logistyka

Opłaty: czesne, wpisowe

płatność 
czesne podstawowe 10x290 zł
opłata semestralna 2x1300 zł
opłata roczna 2500 zł
wpisowe 350 zł

Wymagane dokumenty

 • Świadectwo dojrzałości w oryginale
 • Podanie - kwestionariusz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie (format 3,5 cm na 4,5 cm, podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • Dowod wpłaty opłat za studia

Wpłat należy dokonywać na konto:

79 1090 1056 0000 0001 2972 8654kod SWIFT: WBKPPLPP
Bank Zachodni WBK S.A.
4 Oddział w Warszawie
Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa