Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Umiejętność pozyskiwania pracowników i motywowania ich do pracy oraz szeroko pojęte kompetencje menadżerskie są bardzo wysoko cenione w każdym przedsiębiorstwie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Tematyka studiów

W gospodarce opartej na wiedzy (GOW), pracownik stanowi kluczowy czynnik każdego przedsiębiorstwa. Dlatego też, z perspektywy współczesnych organizacji, umiejętność właściwej realizacji takich procesów jak pozyskiwanie pracowników, motywowanie ich do pracy, rozwijanie ich oraz szeroko pojęte kierowanie, czy też przewodzenie, są wysoko cenione. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest działaniem usprawniającym podnoszenie jakości i wydajności pracy, poprzez stosowanie profesjonalnych metod planowania zatrudnienia, szkolenia pracowników, analizy i opisu stanowisk pracy.

Studenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedzę pozwalającą na zrozumienie złożonych procesów rekrutacji, selekcji, rozwoju i motywowania pracowników. Dowiedzą się jak tworzyć zintegrowane zespoły pracowników, planować indywidualne kariery zawodowe, dokonywać podziału zadań i rozwijać potencjał pracowników. Zapoznani zostaną ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego w przedsiębiorstwie, zarówno komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Studia dają kwalifikacje do organizowania i kierowania zespołem pracowniczym.

 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:   

 • piony personalne (HR),
 • agencje doradztwa personalnego,
 • organizacje branżowe,
 • administracja publiczna,
 • jednostki budżetowe.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • kierowanie zespołami pracowniczymi
 • komunikacja interpersonalna
 • metody planowania zatrudniania
 • międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • public relations
 • psychologia społeczna
 • rozwój i motywowanie pracowników
 • psychologia społeczna
 • warunki i stosunki pracy

Opłaty: czesne, wpisowe

płatność 
czesne podstawowe 10x290 zł
opłata semestralna 2x1300 zł
opłata roczna 2500 zł
wpisowe 350 zł

Wymagane dokumenty

 • Świadectwo dojrzałości w oryginale
 • Podanie - kwestionariusz
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie (format 3,5 cm na 4,5 cm, podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • Dowod wpłaty opłat za studia

Wpłat należy dokonywać na konto:

79 1090 1056 0000 0001 2972 8654kod SWIFT: WBKPPLPP
Bank Zachodni WBK S.A.
4 Oddział w Warszawie
Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa