Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości, zaprasza pracowników wymiaru sprawiedliwości do udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu „Studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu zaplanowano 2 edycje studiów podyplomowych dla 80 pracowników wymiaru sprawiedliwości, specjalizujących się w tematyce gospodarczej, w szczególności prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego, zainteresowanych podniesieniem wiedzy, kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie ww. prawa zintegrowanego z wiedzą pozaprawną przydatną w ściganiu przestępczości gospodarczej/skarbowej i w orzekaniu w sprawach przestępstw gospodarczych. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych.

 

Studia skierowane są do określonej grupy pracowników wymiaru sprawiedliwości:
– sędziów z wydziałów gospodarczych prowadzących postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz
– prokuratorów i asesorów prokuratorskich zajmujących się ściganiem przestępczości gospodarczej/finansowej.

 

Studia są bezpłatne.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: www.podyplomoweprawo.vizja.pl

e-mail: podyplomowe@vizja.pl

Koordynatorka projektu: Hanna Polakowska-Szulawska, (22) 536 54 17, e-mail: h.polakowska-szulawska@vizja.pl