Zasady rekrutacji

1 Wybierz, co chcesz studiować

Przejdź na stronę https://sochaczew.edu.pl i przejdź do sekcji „Specjalności”.

2 Wypełnij internetowy formularz rejestracyjny

W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji na studia wejdź na stronę https://rekrutacja.sochaczew.edu.pl

3 Dokończ rekrutację

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostaniesz e-maila z linkiem do systemu rekrutacyjnego ze swoim indywidualnym loginem i hasłem. W celu dokończenia rekrutacji zaloguj się na swoje konto i wgraj brakujące skany dokumentów. Pamiętaj, także o wgraniu swojego zdjęcia, które jest potrzebne do wyrobienia legitymacji studenckiej.

4 Dokonaj płatności

W Extranecie rekrutacyjnym wejdź w zakładkę „Opłaty” i dokonaj opłaty za studia. Płatności można dokonywać poprzez PayU lub w formie przelewu tradycyjnego.

5 Przygotuj dokumenty

Skompletuj wymagane dokumenty:

 

 • Dowód osobisty (do wglądu)
 • Oryginał świadectwa dojrzałości oraz ukończenia szkoły średniej (do wglądu)
 • Oryginał dyplomu i suplementu ukończenia studiów wyższych (w przypadku studiów II stopnia)

 

Cudzoziemcy dodatkowo muszą przygotować:

 

 

 • Paszport (do wglądu)
 • Tłumaczenie świadectwa dokonane przez tłumacza przysięgłego
  (nie dotyczy dokumentów wydanych w języku angielskim, rosyjskim, ukraińskim, tureckim oraz azerbejdżańskim)
 • Tłumaczenie dyplomu (w przypadku studiów II stopnia) dokonane przez tłumacza przysięgłego
  (nie dotyczy dokumentów wydanych w języku angielskim, rosyjskim, ukraińskim, tureckim oraz azerbejdżańskim)
 • Apostille, legalizację jeżeli jest wymagana
 • Certyfikat językowy z języka angielskiego (minimum B2)
 • Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów, (w przypadku osoby niepełnoletniej)
 • Karta pobytu lub ważna wiza (do wglądu)
 • Ubezpieczenie zdrowotne (do wglądu)