Kontakt

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Filia w Sochaczewie
ul. Stadionowa 4,
96-500 Sochaczew
601 051 990
a.piasta@vizja.pl

Numer konta
Santander Bank Polska S.A.
nr rach. 79 1090 1056 0000 0001 2972 8654

Biuro Obsługi
Studentów Sochaczew

parter, pokój nr 38
 601 051 990

Agnieszka Piasta
Kierownik Dziekanatu
  a.piasta@vizja.pl

Poniedziałek    07:00 – 15:00
Wtorek                07:00 – 15:00
Środa                   07:00 – 15:00
Czwartek           07:00 – 15:00
Piątek                   07:00 – 15:00
Sobota                 od października w dniach zjazdów
Niedziela            od października w dniach zjazdów

Biblioteka w Sochaczewie

Parter, pokój nr 38

  a.piasta@vizja.pl
 601 051 990

Poniedziałek – Piątek   07:00 – 15:00
Sobota                 od października w dniach zjazdów
Niedziela             od października w dniach zjazdów

Biuro Rektora

ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
VI piętro, pokój 643

Poniedziałek   8:00 – 16:00
Wtorek               8:00 – 18:00
środa                  8:00 – 16:00
Czwartek          8:00 – 16:00
Piątek                  8:00 – 16:00, 8:00 – 18:00*

 *dotyczy dni przedzjazdowych

Biblioteka w Warszawie

ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
Parter

 

  biblioteka@vizja.pl
 22 536 54 09

Poniedziałek – Czwartek 08:00 – 16:00
Piątek 08:00 – 16:00 lub 10:00 – 18:00*

*dotyczy dni przedzjazdowych
W weekendy zjazdowe w siedzibie uczelni biblioteka jest czynna w soboty i w niedziele w godz. 08:30 – 16:00
W weekendy zjazdowe w trybie ZDALNYM biblioteka jest czynna wyłącznie w soboty w godz. 08:30 – 16:00

Kolegium Kształcenia
Podyplomowego

ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
VI piętro, pokój 607

 

  podyplomowe@vizja.pl
22 536 54 18
 695 695 545

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                  Nieczynne (Dzień wewnętrzny)
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00
Sobota                 10:00 – 15:00*
Niedziela            10:00 – 15:00*

 *dotyczy weekendów zjazdowych studentów z trybu niestacjonarnego

Biuro ds. Osób
z Niepełnosprawnościami

ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
II piętro, pokój 233

 

  bon@vizja.pl
 22 536 54 12

bon.vizja.pl

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   nieczynne
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00

Centrum Teleinformatyki

ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
VI piętro, pokój 618

Poniedziałek   10:00 – 17:00
Wtorek               10:00 – 17:00
Środa                   10:00 – 17:00
Czwartek           10:00 – 17:00
Piątek                   10:00 – 17:00
Sobota                 nieczynne
Niedziela            nieczynne

Akademickie Biuro Karier

ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
VI piętro

Poniedziałek    08:00 – 16:00
Wtorek                08:00 – 16:00
Środa                   08:00 – 16:00
Czwartek           08:00 – 16:00
Piątek                   08:00 – 16:00

Samorząd Studentów

Zuzanna Ochal

Przewodnicząca Samorządu Studentów

Dominika Lipka

Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów

Yuliia Ieremiu

Sekretarz Samorządu Studentów