Bankowość i ubezpieczenia

Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Finanse i rachunkowość
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Finanse i rachunkowość
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski
https://sochaczew.edu.pl/specjalizacja/bankowosc-i-ubezpieczenia/|https://sochaczew.edu.pl|bankowosc-i-ubezpieczenia
polski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Bankowość i ubezpieczenia to specjalność, na której zdobędziesz wiedzę na temat funkcjonowania krajowych i zagranicznych banków oraz innych instytucji finansowych, a także praktyczne umiejętności wykorzystywania wiedzy z obszaru finansów i rachunkowości w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Studia pozwalają na zrozumienie istoty procesów finansowych, przygotowując absolwenta do realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem operacji bankowych, obsługi produktów finansowych i ubezpieczeniowych, analizy oraz oceny ryzyka rynkowego czy też racjonalnego wykorzystywania instrumentów finansowych. Pracując w tych dziedzinach, możesz wpływać na rozwój finansowy społeczeństwa i pomagać ludziom w zarządzaniu swoimi finansami i bezpieczeństwem ekonomicznym.

Co możesz robić po studiach?

Po ukończeniu tych studiów możesz pracować jako specjalista w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych oraz działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji z różnych sektorów.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz rozwijać swoją karierę w sektorze finansowym.
Masz zmysł analityczny i dociekliwy umysł.
Interesujesz się tym, jak działają instytucje finansowe.

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

trwają
3 lata (6 semestrów)
mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące rozumienia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości w różnych sferach działalności gospodarczej.

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty ogólne, które niezależnie od wybranego kierunku studiów zapewnią Ci szerokie horyzonty myślenia oraz rozumienie pojęć i podstawowych zagadnień z danej dziedziny nauki. W efekcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności ułatwiające w przyszłości odnalezienie się w wielu różnych zawodach oraz przygotujesz się do podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, co obecnie jest szczególnie ważne i cenione na rynku pracy. Od drugiego semestru zajęcia coraz bardziej szczegółowo wprowadzają treści specyficzne dla kierunku Finanse i rachunkowość.

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wstęp do nauki o państwie i prawie 4 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wprowadzenie do filozofii 5 W 30/16
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Język obcy I (DW) 2 Lekt 30/16
Finanse z arkuszem kalkulacyjnym 4 Lab 30/16
Zarządzanie projektami 3 W 24/16
Podstawy rachunkowości 5 W, Ć 60/40
Metody ilościowe - statystyka 5 W, Ć 60/40
Podstawy finansów prywatnych i publicznych 4 W 30/24
Podstawy prawa gospodarczego 3 W 30/16
Zarządzanie organizacjami 4 W 30/24

Drugi
rok studiów

Na drugim roku do programu wprowadzone są kolejne przedmioty z obszaru finansów i rachunkowości, w tym bankowości, analityki finansowej czy zarządzania ryzykiem.

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/-
Język obcy II (DW) 2 Lekt 30/16
Rachunkowość finansowa 5 W, Ć 60/40
Finanse przedsiębiorstwa 4 W, Ć 60/40
Rynki finansowe 4 W 30/24
Mikroekonomia 4 W, Ć 60/40
Matematyka finansowa 4 W, Ć 60/40
Praktyka zawodowa I 7 PR 180/180
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
Język obcy III (DW) 2 Lekt 30/16
Analiza finansowa przedsiębiorstwa 3 W, Ć 60/40
Bankowość 3 W, Ć 60/40
Makroekonomia 3 W 30/24
Ubezpieczenia 3 W 30/24
Ekonometria 3 W, Ć 60/40
Finanse międzynarodowe 3 W 30/16
Zarządzanie ryzykiem 3 W 30/16
Praktyka zawodowa II 7 PR 180/180

Trzeci
rok studiów

Na trzecim roku studiów skoncentrujesz się na przedmiotach z zakresu specjalności bankowość i ubezpieczenia.

Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
Język obcy IV (DW) 3 Lekt 30/16
Projekt społeczny 4 K 30/16
Bankowość detaliczna 5 W, Ć 60/40
Bankowość korporacyjna 5 W, Ć 60/40
Ubezpieczenia społeczne 3 K 30/16
Rachunek aktuarialny 3 K 30/16
Praktyka zawodowa III 7 PR 180/180
Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 K 30/16
Wycena i zarządzanie wartością 5 W, Ć 60/40
Systemy finansowe i walutowe 5 W, Ć 60/40
Ubezpieczenia gospodarcze 4 K 30/16
Marketing instytucji finansowych 4 K 30/16
Praktyka zawodowa IV 7 PR 180/180

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacać jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatność semestralną i 10-miesięczną. Dzięki temu możesz decydować w jaki sposób chcesz planować swoje wydatki na studia.

Obniż koszt studiów

W ramach programu rabatowego AEH możesz skorzystać ze zniżek i promocji. Są one rozliczane przeważnie w pierwszym roku studiów, co oznacza, że na pierwszym roku studiów Twoje czesne będzie pomniejszone o wysokość przyznanych zniżek.  
Aktualna promocja to 10% rabatu na cały tok studiów i brak opłaty wpisowego dla kandydatów, którzy zarejestrują się do końca czerwca 2024 roku. 

Opłaty za studia
Zapisz się do końca czerwca
na cały tok studiów
10%

Wysokość czesnego

Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat
1
Promocja
3510 zł
cena regularna: 3900 zł
Promocja
1840 zł
cena regularna: 2050 zł
Promocja
387 zł
cena regularna: 430 zł
2 i 3
4100 zł
2150 zł
450 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

Stypendia - to prostsze niz myślisz

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79