Biblioteka AEH
w warszawskim kampusie

Biblioteka AEH w Warszawie jest biblioteką naukową, która zapewnia dostęp do zasobów informacyjnych studentom, pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz osobom spoza Uczelni poszukującym wiedzy i literatury fachowej.

miejsc do pracy własnej

pokoje do cichej nauki lub pracy grupowej

stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu

Zakres tematyczny księgozbioru obejmuje piśmiennictwo z zakresu dyscyplin reprezentowanych w AEH: psychologię, zarządzanie, finanse, rachunkowość, bankowość, marketing, reklamę, prawo, administrację, politologię, informatykę oraz dziedziny pokrewne. Uzupełnienie głównego trzonu księgozbioru stanowią kodeksy, encyklopedie, słowniki, leksykony i roczniki statystyczne. Nasze zbiory liczą ponad 40 tysięcy woluminów wydawnictw zwartych oraz 300 tytułów czasopism, w tym 90 w prenumeracie bieżącej.

W Wypożyczalni zgromadzono książki, biuletyny, skrypty oraz wydawnictwa multimedialne bezpośrednio związane z kierunkami studiów i prowadzonymi specjalnościami.

W Czytelni można skorzystać z księgozbioru udostępnianego na miejscu, czasopism naukowych oraz prasy. W przestronnym wnętrzu do dyspozycji czytelników znajduje się:

stanowisko przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem;
sieć wi-fi;
dostęp do naukowych baz danych
Regulamin Biblioteki Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie [plik]
Katalog online
Warunkiem wypożyczenia książek jest spisanie sygnatur. Litery na początku sygnatury informują o statusie publikacji:
W, Z, S, B M, T
materiały można
wypożyczyć
do domu (30 dni);
materiały można
wypożyczyć
do domu (14 dni);
C, P, W D
materiały udostępniane
wyłącznie na miejscu
w czytelni;
materiały tylko
dla słuchaczy studiów
podyplomowych;

Katalog zasobów dostępny jest online

Bazy danych dostępne w AEH

Pracownia Testów Psychologicznych

Zbiory PTP liczą ponad 130 narzędzi badawczych i są na bieżąco wzbogacane o najnowsze metody diagnostyczne. Uzupełnienie zasobów stanowią liczne publikacje książkowe oraz artykuły naukowe z zakresu psychometrii oraz diagnozy psychologicznej.

Wszystkie testy zgromadzone w Pracowni zostały oficjalnie wydane w Polsce lub mają aktualne polskie adaptacje. Do każdego z testów posiadamy pełne zestawy niezbędnych elementów (podręczniki, arkusze testowe, arkusze odpowiedzi, klucze oraz materiały pomocnicze). Zasady pracy Pracowni są zgodne z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

W naszych zbiorach znajdują się:

 • testy inteligencji i zdolności;
 • testy przydatne w psychologii zdrowia;
 • testy neuropsychologiczne;
 • kwestionariusze służące do pomiaru osobowości i temperamentu;
 • testy przydatne w psychologii rozwojowej;
 • testy projekcyjne.

Do korzystania z Pracowni zapraszamy w godzinach pracy Biblioteki.

 • Upoważnienie do wypożyczenia testów  [plik]
 • Upoważnienie do zakupu testów  [plik]
Publikacje Wydawnictwa AEH
w wolnym dostępie

Nakładem Wydawnictwa Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie ukazały się publikacje, z których można korzystać na zasadzie open access.

Open Access to wolny, bezpłatny i powszechny dostęp do publikacji elektronicznych o treściach naukowych i edukacyjnych. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.

 • Psychological perspectives on health and disease. Volume 1: Determinants of somatic and mental health. Praca zbiorowa pod redakcją Konrada Janowskiego. Wydawnictwo AEH, 2019 [plik]
 • Psychological perspectives on health and disease. Volume 2: Manifestation and diagnoses of health conditions. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Kiełkiewicza. Wydawnictwo AEH, 2019 [plik]
 • Wybrane systemy wymiaru sprawiedliwości na świecie. Praca zbiorowa pod redakcją Bronisława Sitka i Damiana Michalskiego. Wydawnictwo AEH, 2020 [plik]
 • Zachowania niepożądane w zakładach karnych. Wybrane zagadnienia. Amanda Michalska, Damian Michalski. Wydawnictwo AEH, 2020 [plik]
 • The Humanitarian Principle of Punishment and the Protection of Prisoners within the European Legal Space. Maria Cristina Carta. Wydawnictwo AEH, 2020 [plik]

Wsparcie dla pracowników działalności badawczo-rozwojowej

Zaloguj się na stronę wsparcia dla pracowników naukowych za pomocą loginu i hasła.

Czasopisma naukowe online

Wiele polskich naukowych i branżowych czasopism udostępnia pełne teksty artykułów w Internecie.

Poniżej lista wybranych, punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego periodyków, które można czytać online:

Ekonomia
Gospodarka
Logistyka
Organizacja i Zarzadzanie

Kontakt

Adres:

Biblioteka Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej
w Warszawie
ul. Okopowa 59, 01-043
Warszawa parter

Poniedziałek – Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00 / 10:00 – 18:00*
*dotyczy dni przedzjazdowych

W weekendy zjazdowe w siedzibie uczelni biblioteka jest czynna w soboty i w niedziele w godz. 08:30 – 16:00

W weekendy zjazdowe w trybie ZDALNYM biblioteka jest czynna wyłącznie w soboty w godz. 08:30 – 16:00

dane kontaktowe:

Tel: 22 536 54 09
Adres mailowy: biblioteka@vizja.pl
(w sprawach wypożyczeń, prolongaty oraz dostępu do baz)

działanie biblioteki

Studenci niezapisani do biblioteki przed wypożyczeniem materiałów do domu powinni aktywować konto biblioteczne. W tym celu należy zgłosić się do biblioteki z legitymacją studencką.

Dla usprawnienia obsługi i skrócenia czasu oczekiwania na książki prosimy o rezerwacje materiałów przez katalog biblioteczny. Limit rezerwacji wynosi 6 pozycji. Sygnatury książek można do nas również wysłać mailem.