12 stycznia 2023 roku w Baku, stolicy Azerbejdżanu, odbył się egzamin stypendialny dla przyszłych studentów.

Egzamin został przeprowadzony przez delegację z Akademii Ekonomiczno Humanistycznej w Warszawie, we współpracy z Apply-Uni jako partnerem edukacyjnym. Celem przedsięwzięcia była ocena umiejętności logicznego myślenia studentów, a także ich poziomu znajomości języka angielskiego.

Do egzaminu stypendialnego przystąpiło 50 studentów z Azerbejdżanu, a studenci którzy ukończyli go pomyślnie, mają możliwość zakwalifikowania się na AEH już w marcu 2023 roku. Ponadto studentom, którzy osiągnęli najbardziej imponujące wyniki, zostanie zaoferowane stypendium pokrywające koszty ich edukacji w pełnym wymiarze. Jest to wspaniała okazja dla młodych, ambitnych ludzi na realizację swoich zawodowych planów.