Serdecznie zapraszamy wszystkich tegorocznych Absolwentów do udziału w Gali Wręczenia Dyplomów, która odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku o godz. 15:00 w Auli Głównej.
Podczas uroczystości zostaną wręczone dyplomy ukończenia studiów tegorocznym absolwentom, a także nagrody Mens Docta, Wykład okolicznościowy wygłosi Pan Jan Śpiewak.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszenia udziału w gali, a także dopełnić innych formalności. Szczegóły znajdują się poniżej.

 1. Kto może wziąć udział w Gali?

W Gali Wręczenia Dyplomów może wziąć absolwent, który spełnił wszystkie warunki:

 • zdał egzamin licencjacki/magisterski/inżynierski w terminie do 20 września 2021 roku;
 • dopełnił wszelkich formalności związanych z przygotowaniem dyplomu i odebrał dyplom w terminie do dnia 25 września 2021 r. (odpisy dyplomu i suplement absolwenci otrzymują w Dziale Dokumentacji, oryginał zostanie wręczony na Gali);
 • zarejestrował się poprzez formularz zgłoszenia udziału w Gali Wręczenia Dyplomów do dnia 20 września 2021 roku (Link do formularza );
 • wpłacił kwotę 35zł za zakup biretu i wypożyczenie togi do dnia 20 września 2021 roku;

Absolwenci, którzy odebrali oryginał dyplomu, proszeni są o ponowne jego przyniesienie do Biura Obsługi Studenta (Dział Dokumentacji).

 1. Miejsce i termin Gali

Gala Wręczenia Dyplomów odbędzie się 30 września 2021 roku w Auli Głównej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie:
godz. 15:00 – absolwenci ścieżki polskojęzycznej
godz. 17:00 – absolwenci ścieżki anglojęzycznej

Prosimy o przybycie godzinę przed Galą ze względu na procedurę wydawania biretów oraz tóg.

 1. Zakup biretów i wynajęcie tóg

Prosimy o wpłacenie 35 zł za zakup biretu i wypożyczenie togi na indywidualny numer konta widniejący w Wirtualnej Uczelni. W tytule przelewu należy wpisać Gala Wręczenia Dyplomów oraz podać imię i nazwisko oraz numer albumu uczestnika Gali. Wpłaty należy dokonać do 20 września 2021 r., a potwierdzenie przelewu wysłać na adres absolwenci@vizja.pl

Ze względu na procedurę wydawania biretów i tóg prosimy o przybycie co najmniej godzinę przed uroczystością oraz przygotowanie dokumentu tożsamości.

Togi i birety będą wydawane w holu głównym (parter).

Uwaga: w przypadku nieobecności Absolwenta opłata nie zostanie zwrócona.

 1. Zajmowanie miejsc na auli

Aula Główna zostanie podzielona na specjalnie oznaczone sektory według kierunków studiów. Prosimy o zajmowanie miejsc zgodnie z oznaczeniem, dzięki czemu wręczenie dyplomów będzie odbywać się sprawniej.

Osoby towarzyszące prosimy o zajmowanie miejsc specjalnie oznaczonych.

 1. Parking i dojazd

Osoby, które chciałyby skorzystać z parkingu podziemnego (dodatkowa opłata) prosimy o kontakt:
Przemysław Hunicz
e-mail: p.hunicz@vizja.pl

Informujemy, że wzdłuż ulicy Kolskiej znajdują się miejsca parkingowe (za opłatą parkingową).

Polecamy dojazd komunikacją miejską:

 • Przystanek „Niska”
  tramwaje: 1, 22, 27
  autobusy: 180
 • Przystanek „Rondo Radosława”
  tramwaje: 17, 22,27, 33, 35, 28
  autobusy: 500, 409
 • Przystanek „Powązkowska”
  tramwaje: 1, 22, 27,
  autobusy: 180, 409

W razie jakichkolwiek pytań – zapraszamy do kontaktu: absolwenci@vizja.pl.