Celem konferencji „Zarządzanie 4.0 – nowe wyzwania dla organizacji” jest poznanie osiągnięć naukowych z zakresu nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania w dobie gospodarki 4.0, wymiana doświadczeń w tym zakresie oraz omówienie problemów i zagrożeń z jakimi spotykają się współczesne organizacje. Konferencja będzie też okazją do integracji środowisk naukowych, biznesowych i administracji samorządowej.

Celem dyskusji będzie zwrócenie uwagi na największe wyzwania w zarządzaniu współczesną organizacją, które dotyczą nowego podejścia do kierowania innymi i zwiększania zaangażowania pracowników, wykorzystywania i przetwarzania informacji w procesach podejmowania decyzji, czy ustalania strategii organizacji. Podjęta zostanie również próba wskazania efektywnych rozwiązań w zakresie organizacji procesów produkcyjnych i logistycznych.

Rejestracja do bezpłatnego udziału w konferencji na stronie https://konferencje.vizja.pl/zarzadzanie4-rejestracja#_ga=2.111871940.1369981047.1557219910-53151808.1534933527