Miło na poinformować, że pracownik naszej uczelni, dr hab. Michał Wilczewski, prof. AEH otrzymał prestiżową nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w roku 2021.

Wyróżnienie w tej kategorii jest przyznawane corocznie dla 10 naukowców w Polsce.

Profesor Michał Wilczewski jest zatrudniony na naszej uczelni od 1 października 2022 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych i Sztuki. Prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji oraz językoznawstwa.

Pełna lista laureatów 2022.