Celem Konkursu jest wyróżnienie absolwentów naszej Akademii posiadających bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe lub którzy w inny sposób przyczynili się do rozwoju Uczelni bądź jej promocji. Nagrody w tym roku będą wręczane po raz drugi w historii naszej uczelni. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się na zakończenie roku akademickiego 2019/2020.

Mamy przyjemność poinformować, że ruszyły zgłoszenia do Konkursu na Najlepszych Absolwentów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie Mens Docta 2020/2021.

Celem Konkursu jest wyróżnienie absolwentów naszej Akademii posiadających bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe lub którzy w inny sposób przyczynili się do rozwoju Uczelni bądź jej promocji. Nagrody w tym roku będą wręczane po raz drugi w historii naszej uczelni. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się na zakończenie roku akademickiego 2019/2020.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, a szczególnie – do zgłaszania Państwa kandydatur na najlepszych absolwentów AEH. Kandydatury do edycji 2020/2021 można zgłaszać do 10 września 2021 roku. Nagrody zostaną wręczone podczas Uroczystości Graduacji, która odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku na Auli Głównej.