W tym roku nasza uczelnia po raz pierwszy uczestniczyła w Ocenie Pozytywnego Wpływu (Positive Impact Rating – PIR).

PIR, zainicjowany przez grupę ekspertów ze szkół biznesowych, jest szwajcarskim stowarzyszeniem, które reguluje kwestie oceny. Celem PIR jest uchwycenie głosu uczniów w celu określenia pozytywnego wpływu szkół, przejścia od rywalizacji do współpracy oraz dostarczenia narzędzi do wprowadzania zmian.

W ankiecie wzięło udział łącznie 153 studentów naszej uczelni. Wynik 7.1 zapewnił nam uzyskanie poziomu 3 – progressing (szkoła osiągająca postęp) – 5.9-7.3. Do poziomu 4 (transforming – szkoła przekształcająca się) uczelni zabrakło jedynie 0.3 punktu.

Ogólny wynik PIR jest wykorzystany do umiejscowienia uczelni na jednym z pięciu poziomów:

Poziom Zakres Różnica Opis
Poziom 1 1 – 4.2 Początkujący
Poziom 2 4.3 – 5.8 1.5 punktów Rozpoczynający działalność
Poziom 3 5.9 – 7.3 1.4 punktów Osiągający postępy
Poziom 4 7.4 – 8.7 1.3 punktów Przekształcający się
Poziom 5 8.8 – 10 1.2 punktów Pionierski

 

Działając na rzecz otoczenia, możemy pozytywnie wpływać na świat.