Zapraszamy serdecznie na spotkanie na temat metody komunikacji międzyludzkiej opartej na NVC ( Nonviolent Communication ) – Porozumieniu bez Przemocy według Marshalla Rosenberga.

W części warsztatowej spotkania będzie okazja do samodzielnej pracy i zapoznania się jak metoda działa na konkretnych przykładach.
NVC uczy takiego budowania relacji, które poprzez wzajemność i empatię zaspokajają potrzeby obu stron. Umiejętne wyrażanie tego, co jest dla nas ważne oraz dostrzeganie, co jest ważne dla drugiego człowieka jest sednem dobrej komunikacji, a ta podstawowa strategia stosowana na co dzień może bardzo ułatwić życie w każdej dziedzinie.

Praktyczność i wszechstronność metody opartej na NVC zjednuje jej wielu zwolenników. Stosują ją rodzice, menadżerowie, terapeuci i nauczyciele. Jest niezastąpiona w pracy w zespole, sprawdza się również w osobistych relacjach partnerskich.

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Ryczkowska – Przywoźny.
Od ponad 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego, który stał się dla niej polem do obserwowania konfliktów i roli komunikacji zarówno w ich powstawaniu jak i rozwiązywaniu. Te poszukiwania zaowocowały
fascynacją mediacjami oraz Porozumieniem bez Przemocy. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe z Porozumienia bez Przemocy wg. Marshalla Rosenberga na Collegium Civitas w Warszawie. Jest też amatorką coachingu. Prywatnie jest mamą dwóch córek i ma za sobą doświadczenie rodzicielstwa zastępczego, a w przestrzeni społecznej działa jako założycielka i członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz pieczy zastępczej STACJA DOM.

Nasze wydarzenie służy temu, żebyśmy jako uczestnicy wykorzystali okazję do autentycznej konfrontacji. W metodzie komunikacji i mediacji według Marshalla Rosenbrega odwołujemy się do tego co w nas żywe, a jednocześnie wspólne dla każdego..
Dlaczego potrzebujemy osobnego systemu, podręcznika czy warsztatów żeby posługiwać się tym, co autor metody uważa za najbardziej naturalne dla każdego człowieka?
Ponieważ kultura i język stworzyły normy i formy komunikacji, które opierają się na tym co myślimy, co uznawane jest za słuszne, na ocenach, stereotypach i etykietach.
Historia ludzkości, współczesne media i scena polityczna najlepiej ilustrują jak względne jest pojęcie “prawdy i słuszności”. Niestety pozostaje ono tak samo względne w relacjach, które przeżywamy na co dzień.

W metodzie opartej na NVC próbujemy m.in. odkodować język komunikacji docierając do wyrażanych często pokrętnie potrzeb i skrywanych, niejednokrotnie również przed samym sobą uczuć.
Komunikację NVC autor nazwał językiem żyrafy i szakala. Odkrywając znaczenie tej metafory będziemy z ciekawościa słuchać naszego wewnętrznego szakala i starać się pielęgnowac w sobie żyrafę – to bardziej żyrafa pomaga osiągać porozumienie – uczymy się postrzegać i słyszeć więcej o potrzebach drugiej strony. Żyrafa symbolizuje też duże serce.

Okazuje się, że kiedy wyswobodzimy siebie nawzajem z presji poczucia powinności i narzuconych drugiej stronie wymagań każdy z nas ma naturalną skłonność do szczodrości. Kiedy w relacji staje się jasne, że “możemy” a nie “musimy” czy “powinniśmy”, wszyscy raptem po prostu “chcemy” dawać naszym partnerom, dzieciom, pracodawcom, lokalnej społeczności to co mamy najlepsze.
Stosowanie metody NVC w prosty i naturalny sposób otwiera dostęp do osobistych zasobów, niektóre nawet dopiero wtedy się ujawniają.

Z uwagi na fakt, iż autor metody NVC rozpoczynał swoją pracę w grupach społecznych głęboko dotkniętych rasizmem słowo “przemoc” miało w tamtych realiach bardzo konkretne znaczenie. Jeśli z pokorą dostrzeżemy podobieństwo między powszechnym na co dzień, bardzo ułatwiającym życie szufladkowaniem a rasizmem uczynimy duży krok w kierunku uwolnienia siebie samych. Nie w jakiś trudny i abstrakcyjny sposób. Jak dowodzi Marshall Rosenberg – po prostu, zyskując dostęp do własnej wrodzonej empatii i postrzegania sercem stajemy się bardziej sobą.
Wolni od uprzedzeń, otwarci, odprężeni, elastyczni i tętniący życiem stajemy się bardziej kreatywni, radośni, nieustannie się uczymy, wzrasta nasz potencjał i jakość życia w naszym otoczeniu.

Marshall Rosenberg był w swojej karierze wielokrotnie zapraszany do pomocy w mediacjach. Stosując swoją metodę przysłużył się do rozwiązania wielu poważnych konfliktów w różnych częściach świata i w różnych kulturach.
Mamy nadzieję, że nasz wspólny udział w spotkaniu będzie formą zaangażowania się w szerszy nurt. Zaczynając od siebie możemy bezpośredniow wpływać na relacje w środowisku, w którym funkcjonujemy.