Jego Magnificencja Rektor dr hab. Konrad Janowski, prof. AEH został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki do Zespołu ds. rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki!

11 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie zespołu, które stanowiło podsumowanie propozycji zmian dotyczących ewaluacji na okres 2022-2025.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spotkanie-zespolu-ds-rozwoju-systemu-oswiaty-oraz-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki?fbclid=IwAR1l5JsMozZybi6wQW1ApBa-XNn-nB5Tt1uFFwajIvqb-RilPRDlFbmsSnc