Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że władze uczelni podjęły kroki zmierzające do formalnego włączenia Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie w struktury Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

W związku z połączeniem uczelni Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie stanie się filią Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie i kontynuować będzie  kształcenie na kierunku zarządzanie (studia wyższe pierwszego stopnia o profilu praktycznym). A zatem od dnia 1 października 2019 roku dotychczasowa nazwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie zostanie zastąpiona nazwą „Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie Filia w Sochaczewie”. Informacje dotyczące Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie znajdziecie Państwo na stronie internetowej Uczelni www.vizja.pl.