Według kryterium „Umiędzynarodowienie” Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zajęła 3. miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w kraju!

Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasza Uczelnia zajęła 10. miejsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2021.Udział w Finale Rankingu Szkół Wyższych z ramienia uczelni wzięła Dyrektor Generalna Marzena Godlewska.

Według kryterium „Umiędzynarodowienie” Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zajęła 3. miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w kraju!

Natomiast kierunki studiów Psychologia oraz Finanse i rachunkowość prowadzone przez naszą uczelnię znalazły się na 2. miejscu wśród wszystkich uczelni niepublicznych w kraju.