Z ogromną satysfakcją informujemy, iż w dniu 24 czerwca 2021 roku Rada Instytutu Dyscypliny Psychologia KUL nadała Jego Magnificencji Rektorowi Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie psychologii.

W imieniu całej społeczności naszej Uczelni składamy Jego Magnificencji najszczersze gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów!