W tym roku prelekcje w szkołach średnich dotyczące „Metod radzenia sobie ze stresem” przeprowadził Pan Łukasz „Koza” Kozłowski Mistrz Świata federacji WKF kat. MMA Open 2016. -Mistrz Polski MMA ofs Open 2015.