W ramach poszerzania naszych relacji i współpracy międzynarodowej, Akademia Ekonomiczno -Humanistyczna w Warszawie podpisała w tym roku 3 nowe umowy.

W zakresie:
Wymiay studenckiej: z New Vision University w Gruzji
Transferu punktów: z Centre for Study Overseas Inc. w Chinach
Kontynuacji edukacji: z Kazakhstan International Linguistic College

Jest to kolejny krok do pogłębienia rozwoju współpracy międzynarodowej, która jest jednym z  priorytetów AEH.