W dniu 4 maja o godz. 17:00 w sali nr 66 odbędzie się seminarium pt. „Powstanie i rozwój rynku nieruchomości w Polsce i na Ukrainie”.

Wystąpienia w języku polskim i ukraińskim wygłoszą:

dr Helena Rudińska –  dr nauk ekonomicznych, docent Katedry Ekonomiki i Zarządzania Uniwersytetu Narodowego im. I.I. Miecznikowa w Odessie. Specjalistka w zakresie zarządzania inwestycjami, inwestycje w nieruchomości, zarządzanie w korporacji.
prof. dr hab. Stanisława Kalus – wykładowca Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Specjalistka w zakresie prawa rzeczowego, spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego oraz międzynarodowego prawa pracy, członek Polskiej Akademii Nauk.

Gościem specjalnym seminarium będzie Pan Paweł Sztejter, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości, Partner Zarządzający oraz Wiceprezes Zarządu firmy REAS.

Tematyka seminarium:

  1. Prawa do nieruchomości, jakie przysługują podmiotom prawa cywilnego w Polsce i na Ukrainie.
  2. Charakterystyka podmiotów działających na rynku nieruchomości.
  3. Dokumentacja zmian w stanie prawnym nieruchomości, system rejestrów nieruchomości i ich znaczenie dla obrotu.

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów!

Zachęcamy do potwierdzenia swojego udziału w wydarzeniu na Facebook’u. 

Decyzją Dziekana Wydziału Prawa i Administracji zajęcia dla studentów prawa odbywające się tego dnia zostają przeniesione na godz. 17. na seminarium. Obecność obowiązkowa.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Promocji i Rozwoju:  Iwona Komosa, 609 319 330, i.komosa@vizja.pl.