Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Struktura, cele i działania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji Strategii AEH w Warszawie w zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na wszystkich rodzajach, poziomach i kierunkach studiów prowadzonych przez uczelnię. Jest rozumiany jako komplementarny i przejrzysty zbiór świadomie zaplanowanych działań w zakresie poszczególnych obszarów procesu kształcenia, spójny z przyjętymi celami i strategią kształcenia. WSZJK dostarcza analiz i wniosków dotyczących funkcjonowania poszczególnych elementów procesu kształcenia oraz wskazuje kierunki działań naprawczych. Jest układem dynamicznym, podlega stałej ewaluacji i zmianom, stosownie do potrzeb wynikających z uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 27.05.2021 [plik]

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Prof. AEH Piotr Szczepankowski – Przewodniczący, Prorektor ds. Kształcenia
 • mgr Rafał Wyszyński – członek, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
 • mgr Aleksandra Krowicka – członek, przedstawiciel pracowników administracyjnych
 • dr hab. prof. AEH Grzegorz Gołębiowski – członek, przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • dr Giuseppe Leonardi – członek, przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • Kacper Kalisz – członek, przedstawiciel studentów
 • Aleksandra Filczak – członek, przedstawicielka studentów

Kierunkowe Komisje ds. Jakości Kształcenia

INFORMATYKA

 • dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior – Dziekan
 • prof. dr hab. inż. Marek Cieciura – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • dr Petro Guchek – nauczyciel akademicki
 • mgr Piotr Michalski – nauczyciel akademicki
 • mgr inż. Izabela Sikorska – pracownik administracyjny
 • Artur Janiak – student
 • Yana Sobchuk – student

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH – Dziekan
 • dr Barbara Sypniewska – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • dr hab. Tomasz Kuszewski, prof. AEH – nauczyciel akademicki
 • dr Aneta Kłopocka – nauczyciel akademicki
 • mgr Aleksandra Dąbrowska – pracownik administracyjny
 • Konrad Kasza – student
 • Żaneta Broczkowska – studentka

Zarządzanie

 • dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH – Dziekan
 • dr Barbara Sypniewska – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • dr Robert Nowacki – nauczyciel akademicki
 • dr Mariusz Głowacki – nauczyciel akademicki
 • mgr Aleksandra Dąbrowska – pracownik administracyjny
 • Magdalena Falba – studentka
 • Justyna Halasz – studentka

PSYCHOLOGIA

 • dr Giuseppe Leonardi – Dziekan
 • mgr Katarzyna Awruk – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • prof. dr. hab. Mieczysław Plopa – nauczyciel akademicki
 • mgr Katarzyna Awruk – nauczyciel akademicki
 • mgr Przemysław Rudzki – pracownik administracyjny
 • Anna Zembrzuska – studentka
 • Piotr Nowicki – student
 • Ewa Kieliszczyk – studentka
 • Katarzyna Gutowska-Polińska – studentka

POLITOLOGIA

 • dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH – Dziekan
 • dr hab. prof. AEH Małgorzata Niewiadomska-Cudak – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • dr hab. Anna Wierzchowska, prof. AEH – nauczyciel akademicki
 • dr hab. Evelina Kristanova, prof. AEH – nauczyciel akademicki
 • dr Anna Makuch – nauczyciel akademicki
 • mgr Marta Iwaniak – pracownik administracyjny
 • Izabela Daniluk – studentka
 • Veronika Lasitsa – studentka
 • Valeriia Marchenko – studentka

prawo i administracja

 • prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska – Dziekan
 • Administracja – dr hab. prof. AEH Paweł Sitek – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • Prawo – dr hab. prof. AEH Paweł Sitek – Pełnomocnik Dziekana ds. Interesariuszy Zewnętrznych
 • mgr Kacper Milkowski – nauczyciel akademicki
 • dr Dawid Stadniczeńko – nauczyciel akademicki
 • dr Dariusz Kała – nauczyciel akademicki
 • mgr inż. Izabela Sikorska – pracownik administracyjny
 • Artem Titarenko – student
 • Natalia Karczewska – studentka

BADANIA I RAPORTY

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEGO BADANIA data RAPORT
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich ws. oceny jakości prowadzenia zajęć w trybie zdalnym grudzień 2020 [plik]
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego ws. jakości kształcenia w trybie zdalnym listopad 2020 [plik]
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów ws. preferencji organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022 Maj 2021 [plik]
Raport z badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich ws. preferencji metod prowadzenia zajęć w roku akademickim 2021/2022 Maj 2021 [plik]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEGO BADANIA data RAPORT
Raport z oceny jakości kształcenia na kierunku Administracja Rok akademicki 2019/2020
Raport z oceny jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie Rok akademicki 2019/2020 [plik]
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZONEGO BADANIA data RAPORT
Raport Samooceny PKA dla kierunku Administracja Rok akademicki 2019/2020  [plik]
Raport Samooceny PKA dla kierunku Zarządzanie Rok akademicki 2020/2021 [plik]

Hospitacje planowe zajęć dydaktycznych

semestr letni 2020/2021
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT FORMA ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI OSOBA HOSPITUJĄCA
Dr hab. Renata Mieńkowska Fundamentals of sociology WYKŁAD 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Anna Wierzchowska
Prof. dr hab. Jacek Wojnicki Współczesne systemy polityczne WYKŁAD 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Tomasz Kownacki
Dr Joanna Kinastowska Marka polityczna w przestrzeni publicznej konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Małgorzata Niewiadomska – Cudak
Prof. dr hab. Jarosław Gryzi Bezpieczeństwo międzynarodowe konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Tomasz Kownacki
Dr Marcin Domagała Contemporary media konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Anna Wierzchowska
Mgr Jan Śpiewak Kontakty z mediami konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Małgorzata Niewiadomska – Cudak
Dr Janusz Bojarski International security organizations konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Anna Wierzchowska
Mgr Olga Rawa – Siarkowska Reagowanie na krytykę konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Małgorzata Niewiadomska – Cudak
dr Glowacki Mariusz Podstawy negocjacji i mediacji wykład 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Evelina Kristanova
dr inż. Werenowska Agnieszka Techniki public relations wykład 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Evelina Kristanova
Prof. dr hab. Strzyczkowski Kazimierz Polityka wspólnotowa wykład 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Anna Wierzchowska
dr hab. Jacek Ziółkowski Podstawy socjologii wykład 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Tomasz Kownacki
Prof. dr hab. Witold Małecki Międzynarodowe organizacje finansowe wykład 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Piotr Solarz
dr Małgorzata Bonikowska International economic relations konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Piotr Solarz
dr Nurlan Aliyev International security konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Piotr Solarz
dr Natalia Wojciechowska Political brand in public space konwersatorium 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Evelina Kristanova
dr Bożena Iwanowska Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia 15.04.2021-30.05.2021 Prof. Małgorzata Niewiadomska – Cudak
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
Dr Feliks Kurp* Algorytmy i złożoność wykład 15-31.03.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Paweł Górczyński Algorytmy i złożoność ćwiczenia 1-30.04.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Justyna Papiernik Elements of graphic design wykład 15-31.03.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Arash Ahadzadeh* Graphics and Human-Computer Interaction laboratoria 1-30.05.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Jacek Kwaśniewski* IT Project Management wykład 15-31.03.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Andrzej Kokociński Systemy operacyjne Windows laboratoria 15-30.04.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Przemysław Tokarski* Systemy operacyjne (Linux) laboratoria 15-30.04.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Łukasz Laszko* Systemy operacyjne (Linux) wykład 15-30.04.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
Gabriela Miller Projektowanie systemów informatycznych laboratoria 1-30.05.2021 dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
mgr Dorota Narojczyk Metody ilościowe – statystyka wykład 15-31.03.2021 dr hab. Tomasz Kuszewski
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
Mgr Awruk Katarzyna Kliniczna diagnoza psychologiczna Ćwiczenia 1-20.04.2021 Dr Giuseppe Leonardi
Dr Bartczak-Szermer Dagmara Neuropsychologia wykład 1-20.04.2021 Dr Giuseppe Leonardi
Prof Bogaczewicz Jarosław Biologiczne podstawy zachowania wykład 1-20.04.2021 Prof. Mieczysław Plopa
Dr Boruc Dagmara Analiza osobowości sprawców i ofiar na tle seksualnym wykład 1-30.05.2021 Dr Joanna Piekarska
Prof. Chojnacka-Szawłowska Gabriela Stres traumatyczny – konsekwencje i terapia Konwersatorium 1-20.04.2021 Prof. Mieczysław Plopa
Mgr Chomicz Paweł Wprowadzenie do Neuromarketingu wykład 1-20.04.2021 Dr Anna Studzińska
Mgr Czajka-Szymona Izabella Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży Ćwiczenia 1-30.05.2021 Dr Małgorzata Foryś-Nogala
Prof. Dobrołowicz Witold Procesy poznawcze Ćwiczenia 1-20.04.2021 Prof. Mieczysław Plopa
Mgr Fic Piotr Zarządzanie organizacjami wykład 1-20.04.2021 Dr Anna Studzińska
Dr Foryś-Nogała Małgorzata Psychologia edukacyjno-wychowawcza wykład 1-30.05.2021 Dr Joanna Piekarska
Dr Gierus Jacek Podstawy pomocy psychologicznej Ćwiczenia 1-30.05.2021 Prof. Ryszard Kościelak
Prof. Gorbaniuk Oleg Psychologia ekonomiczna wykład 1-20.04.2021 Prof. Aleksandra Korwin-Szymanowska
Dr Jagodziński Andrzej Metody zarządzania projektami wykład 1-20.04.2021 Dr Giuseppe Leonardi
Dr Kiełkiewicz Krzysztof Cognitive behavioral therapy wykład 1-30.05.2021 Dr Jacek Gierus
Mgr Markiewicz Mariusz Dydaktyka szczegółowa: terapia psychologiczna dzieci i młodzieży Ćwiczenia 1-20.04.2021 Dr Ewa Stanisławiak
Mgr Mazurkiewicz-Gronowska Joanna Dydaktyka szczegółowa: doradztwo edukacyjno-zawodowe i mediacje Ćwiczenia 1-20.04.2021 Dr Ewa Stanisławiak
Mgr Pańczyk Maksymilian Emocje i motywacje Ćwiczenia 1-20.04.2021 Dr Anna Studzińska
Dr Piekarska Joanna Metody diagnozy psychologicznej (osobowość) wykład 1-20.04.2021 Prof. Ryszard Stachowski
Mgr Rawa-Siarkowska Olga Umiejętności menedżerskie Ćwiczenia 1-20.04.2021 Dr Ewa Stanisławiak
Dr Rawińska Marta Seksuologia sądowa i przestępstwa na tle seksualnym: orzecznictwo wykład 1-20.04.2021 Dr Giuseppe Leonardi
Prof. Ryziński Remigiusz History of psychological thought wykład 1-20.04.2021 Dr Małgorzata Foryś-Nogala
Dr hab. Skoczek Robert Emisja głosu Ćwiczenia 1-20.04.2021 Dr Giuseppe Leonardi
Prof. Stachowski Ryszard Historia myśli psychologicznej wykład 1-30.05.2021 Prof. Ryszard Kościelak
Dr Stanisławiak Ewa Stereotypy, uprzedzenia i ich konsekwencje społeczne Konwersatoria 1-30.05.2021 Prof. Ryszard Kościelak
Prof. Steuden Stanisława Rola biegłego psychologa w opiniowaniem sądowym Konwersatoria 1-30.05.2021 Prof. Aleksandra Korwin-Szymanowska
Dr Studzińska Anna Emocje i motywacje wykład 1-30.05.2021 Dr Joanna Piekarska
Dr Styła Rafał Psychoterapia Warsztaty 1-30.05.2021 Dr Jacek Gierus
Dr Szymona-Pałkowska Katarzyna Psychopatologia wykład 1-30.05.2021 Prof. Aleksandra Korwin-Szymanowska
Dr Tarłowski Andrzej Methodology of psychological research Ćwiczenia 1-30.05.2021 Prof. Ryszard Stachowski
Dr Wołońciej Mariusz Cross-cultural communication in business wykład 1-30.05.2021 Dr Giuseppe Leonardi
Mgr Wonatowska Patrycja Diagnostyka i psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksualnych Ćwiczenia 1-30.04.2021 Dr Małgorzata Foryś-Nogala
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
Prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Prawo karne wykłady 30.04.2021, godz. 10.00 prof. dr hab.
Kazimierz Strzyczkowski
Prof. dr hab.
Kazimierz Strzyczkowski
Międzynarodowe prawo gospodarcze wykłady 24.04.2021, godz. 8.30 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Prof. dr hab.
Stanisław Stadniczeńko
Klinika prawa wykłady 17.05.2021, godz. 15.45 prof. dr hab.
Kazimierz Strzyczkowski
Dr hab. Witold Góralski, prof. AEH Prawo Unii Europejskiej wykłady 28.04.2021, godz. 10.55 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Prof. dr. hab. Jacek Sobczak Prawo cywilne z umowami w administracji wykłady 19.05.2021, godz. 8.55 prof. dr. hab.
Kazimierz Strzyczkowski
Dr hab. Paweł Sitek, prof. AEH Prawo handlowe wykłady 25.04.2021, godz.10.40 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Dr hab. Jarosław Wyrembak, prof. AEH Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP wykłady 20.05.2021, godz. 9.40 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Dr hab. Dariusz Makiłła, prof. AEH Systemy ustrojowe państw współczesnych wykłady 9.05.2021, godz. 16.30 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Dr hab. Aleksy Goettel, prof. AEH Finanse publiczne i prawo finansowe wykłady 28.04.2021, godz. 8.30 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Dr hab.Kamil Frąckowiak Prawo karne II wykłady 8.05.2021, godz. 15.35 prof. dr. hab. Kazimierz Strzyczkowski
Dr hab. Dorota Karkowska Prawo ubezpieczeń społecznych wykłady 8.05.2021, godz. 12.40 prof. dr. hab.
Kazimierz Strzyczkowski
Dr Wojciech Maruchin Prawo podatkowe konwersatoria 28.04.2021, godz. 10.55 Dr hab. Aleksy Goettel, prof. AEH
Dr hab. Alina Miruć, prof. AEH Prawo administracyjne II wykłady 9.05.2021, godz. 11.45 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Dr Justyna Stadniczeńko Klinika prawa warsztaty 14.05.2021, godz. 9.50 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Dr Elżbieta Mreńca Nauka o legislacji konwersatoria 28.04.2021, godz. 9.50 dr Paweł Śmiałek
Dr Anna Pawlak Klinika prawa warsztaty 9.05.2021, godz. 9.40 prof. dr. hab.
Kazimierz Strzyczkowski
Dr Agnieszka Łukaszczuk Prawo urzędnicze wykłady 13.05.2021, godz. 13.55 dr Anna Pawlak
Dr Dawid Stadniczeńko Prawo dyplomatyczne i konsularne wykłady 18.05.2021, godz. 12.45 prof. dr hab.
Małgorzata Szwejkowska
Dr Teodor Bulenda Prawo karne II ćwiczenia 11.05.2021, godz. 8.55 dr Anna Pawlak
Dr Jerzy Szwejkowski NIK w strukturze organizacyjnej państwa konwersatoria 10.05.2021, godz. 13.55 dr Anna Pawlak
Dr Paweł Śmiałek Postępowanie sądowo – administracyjne ćwiczenia 29.04.2021, godz 10.55 dr Anna Pawlak
Dr Dariusz Kała Administracja publiczna wykłady 26.04.2021, godz. 9.50 dr Anna Pawlak
Mgr Kacper Milkowski Zagrożenie terroryzmem i bezpieczeństwo świata wykłady 11.05.2021, godz. 11.50 dr Anna Pawlak
Mgr Damian Michalski Prawo ochrony informacji i danych osobowych ćwiczenia 27.04.2021, godz. 13:55 dr Anna Pawlak
semestr zimowy 2020/2021
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT FORMA ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI OSOBA HOSPITUJĄCA
prof. AEH dr hab. Tomasz Kownacki Metodologia pracy dyplomowej W/Ćw 28.10.2020, 13.55-16.30 prof. AEH dr hab. Anna Wierzchowska
dr hab. Łukasz Zamęcki Study of state, law and politics Lecture 07.12.2020, 13.55-16.30 prof. AEH dr hab. Anna Wierzchowska
prof. AEH dr hab. Piotr Solarz The History of international relations Tutorial 08.12.2020, 10.55-13.30 prof. AEH dr hab. Anna Wierzchowska
prof. dr hab. Witold Góralski Prawo europejskie Wykład 24.11.2020, 08.00-10.35 prof. AEH dr hab. Anna Wierzchowska
dr Anna Studzińska Podstawy komunikacji społecznej Wykład 30.11.2020, 08.00-10.35 prof. AEH dr hab. Anna Wierzchowska
dr Olgierd Annusewicz Political marketing Tutorial 23.11.2020, 11.50-14.40 prof. AEH dr hab. Anna Wierzchowska
dr hab. Leszek Nowak Contemporary political thought Tutorial 24.11.2020, 13.55-16.30 prof. AEH dr hab. Anna Wierzchowska
dr Zdzisław Rapacki International Financial Organizations Discussion 25.11.2020, 10.55-13.30 prof. AEH dr hab. Anna Wierzchowska
prof. AEH dr hab. Anna Wierzchowska Współczesne ruchy społeczne Konwersatorium 25.11.2020, 08.00-10.35 prof. AEH dr hab. Tomasz Kownacki
prof. AEH dr hab. Evelina Kristanova Komunikowanie z otoczeniem Konwersatorium 07.12.2020, 10.55-13.30 prof. AEH dr hab. Tomasz Kownacki
dr Anna Makuch Współczesna myśl polityczna Wykład 25.11.2020, 10.55-13.30 prof. AEH dr hab. Tomasz Kownacki
dr Inga Oleksiuk Komunikowanie polityczne Wykład 20.11.2020, 08.00-10.55 prof. AEH dr hab. Tomasz Kownacki
dr Wojciech Plopa Współczesna myśl polityczna Ćwiczenia 04.12.2020, 13.55-16.30 prof. AEH dr hab. Tomasz Kownacki
prof. dr hab. Wojciech Słomski Wprowadzenie do filozofii Wykład 03.12.2020, 08.00-10.35 prof. AEH dr hab. Tomasz Kownacki
dr Antoni Morawski Społeczeństwo informacyjne Konwersatorium 26.11.2020, 08.00-10.35 prof. AEH dr hab. Tomasz Kownacki
prof. dr hab. Jan Czaja Dyplomacja Wykład 24.11.2020, 10.55-13.30 prof. AEH dr hab. Tomasz Kownacki
prof. AEH dr hab. Małgorzata Niewiadomska – Cudak Marketing polityczny Wykład 26.11.2020, 10.55-13.30 prof. AEH dr hab. Tomasz Kownacki
dr hab. Ewa Szczegłacka – Pawłowska Stylistyka i kultura języka w świetle rozwoju mediów Konwersatorium 02.12.2020, 10.55-13.30 prof. AEH dr hab. Tomasz Kownacki
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
dr Feliks Kurp* Sztuczna inteligencja laboratoria 04.12.2020, 12:45 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
prof. AEH dr hab. inż. Mikołaj Aleksiejuk* Network technologies laboratoria 18.11.2020, 13:55 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
prof. AEH dr hab. Marek Cieciura* Outsourcing wykład 01.12.2020, 10:55 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
dr hab. Petro Guchek Mathematics ćwiczenia 08.12.2020, 10:55 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
dr Ruslana Prus Computer Security wykład 14.12.2020, 08:00 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
mgr inż. Aleksander Wocial Probabilistic Methods wykład 15.12.2020, 10:55 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
dr inż. Marcin Kacprowicz* Inżynieria oprogramowania wykład 27.11.2020, 08:00 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
dr inż. Edyta Szczepaniuk* Bazy danych laboratoria 18.12.2020, 15:45 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
dr inż. Hubert Szczepaniuk* Hurtownie danych laboratoria 16.12.2020, 08:00 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
prof. dr hab. inż. Piotr Napieralski* Grafika i komunikacja człowiek-komputer wykład 11.12.2020, 13:55 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
prof. dr hab. inż. Krzysztof Murawski Embedded Systems laboratoria 10.12.2020, 10:55 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
prof. dr hab. inż. Jerzy Królikowski* Network Technologies wykład 18.11.2020, 8:00 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
dr Urszula Gałązka Podstawy programowania laboratoria 21.12.2020, 13:55 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
mgr Iwo Herka Programowanie funkcyjne laboratoria 21.12.2020, 08:00 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
mgr inż. Wiktor Kuśmirek* Inteligentna analiza danych laboratoria 05.12.2020, 08:00 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
mgr Izabela Kurp Podstawy fizyki współczesnej ćwiczenia 09.01.2021, 15:35 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
mgr inż. Grzegorz Mazur* Computer Systems Architecture laboratoria 09.12.2020, 13:55 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
mgr inż. Piotr Michalski Inteligentna analiza danych laboratoria 05.12.2020, 15:35 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
mgr inż. Karolina Nowak Grafika i komunikacja człowiek-komputer laboratoria 27.11.2020, 10:55 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior
mgr inż. Filip Rynkiewicz Projektowanie witryn internetowych laboratoria 06.12.2020, 09:45 dr Krzysztof Rychlicki-Kicior

 

* hospitacja odbędzie się w trybie asynchronicznym

IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
prof. dr hab. Maria Sierpińska Finanse przedsiębiorstwa Wykład 14.12.2020 od 10:55 prof. AEH dr hab. Piotr Szczepankowski
dr hab. Paweł Felis Finanse przedsiębiorstwa Ćwiczenia 15.12.2020 od 10:55 prof. AEH dr hab. Piotr Szczepankowski
prof. dr hab. Witold Małecki Globalizacja gospodarki Wykład 15.12.2020 od 13:55 prof. AEH dr hab. Piotr Szczepankowski
mgr Tomasz Filipczuk Finanse przedsiębiorstwa Ćwiczenia 10.01.2021 od 12:40 prof. AEH dr hab. Piotr Szczepankowski
prof. dr hab. Stanisław Brzeziński* Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem Wykład 20.12.2020 od 11.45 prof. AEH dr hab. Jacek Woźniak
dr Barbara Sypniewska* Kształtowanie umiejętności menedżerskich Wykład 05.12.2020 od 13.35 prof. AEH dr hab. Jacek Woźniak
dr Natalia Wojciechowska* Project management methodology Wykład 16.11.2020 od 11.45 prof. AEH dr hab. Jacek Woźniak
dr hab. Ewa Marciniak* Społeczeństwo medialne Wykład 16.11.2020 od 13.35 prof. AEH dr hab. Jacek Woźniak
dr Robert Nowacki Podstawy reklamy Wykład 13.11.2020 od 10:55 dr Mariusz Głowacki
mgr Honorata Pisarska Przedsiębiorczość Ćwiczenia 05.12.2020 od 15.35 dr Mariusz Głowacki
dr Barbara Antczak Metody statystyczne Ćwiczenia 16.01.2021 od 13.35 prof. AEH dr hab. Tomasz Kuszewski
dr Henryk Rosłaniec Metody statystyczne Ćwiczenia 16.01.2021 od 15.35 prof. AEH dr hab. Tomasz Kuszewski
mgr Olga Rawa-Siarkowska* Anomia pracownicza Ćwiczenia 05.12.2021 od 13.35 dr B. Sypniewska
dr Andrzej Jagodziński* Zarządzanie zasobami ludzkimi Ćwiczenia 06.12.2021 od 12.40 dr B. Sypniewska
prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn Etyka w zarządzaniu Konwersatorium 18.12.2020 od 13.55 prof. dr hab. Stanisław Brzeziński
prof. dr hab. Agnieszka Bitkowska Process management Wykład 14.12.2020 od 10.55 prof. dr hab. Stanisław Brzeziński
dr hab. Monika Golonka Management concepts Wykład 03.11.2020 prof. dr hab. Stanisław Brzeziński
dr Janusz Filipczuk Mikroekonomia (ćw) Ćwiczenia 20.12.2020 od 14.30 prof. dr hab. Stanisław Brzeziński
dr Mariusz Głowacki Komunikacja społeczna Konwersatorium 18.11.2020 od 10.55 dr Robert Nowacki
dr Tomasz Szopiński Logistyka Wykład 24.11.2020 od 10.55 dr Robert Nowacki
prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Współczesne koncepcje finansów Konwersatorium 27.11.2020 od 8.00 prof. AEH dr hab. Grzegorz Gołębiowski
dr Aneta Kłopocka Zarządzanie instytucjami finansowymi Konwersatorium 20.11.2020 od 10.55 prof. AEH dr hab. Grzegorz Gołębiowski
dr Agnieszka Tłaczała* Rachunkowość podatkowa Konwersatorium 07.11.2020 od 11.45 prof. AEH dr hab. Grzegorz Gołębiowski
mgr Paweł Baka* Audyt wewnętrzny Wykład 21.11.2020 od 13.35 prof. AEH dr hab. Grzegorz Gołębiowski
prof. AEH dr hab. Piotr Szczepankowski* Analiza fundamentalna spółki Wykład 08.11.2020 od 8.00 prof. AEH dr hab. Grzegorz Gołębiowski
dr Piotr Wiśniewski* Kryzysy finansowe i stabilność rynku finansowego Wykład 10.11.2020 od 10.55 prof. AEH dr hab. Grzegorz Gołębiowski
dr Rafał Kusy Zarządzanie ryzykiem Wykład 01.12.2020 od 8.00 prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz Mikroekonomia Wykład 16.12.2020 od 13.55 prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
prof. AEH dr hab. Radosław Wiśniewski Infrastruktura smart city Wykład 17.12.2020 od 10.55 prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
dr Ireneusz Rosiek Rachunek kosztów Ćwiczenia 18.12.2020 od 13.55 dr Leszek Borowiec
dr Leszek Borowiec Rachunek kosztów Wykład 21.11.2020 od 10.40 Prof. dr hab. Maria Sierpińska
prof. dr hab. Tomasz Kuszewski Metody statystyczne Wykład 05.12.2020 od 10.55 Prof. dr hab. Maria Sierpińska
Dr Andrzej Nikołajczuk Contemporary financial concepts Konwersatorium 20.11.2020 od 8.50 Dr Rafał Kusy
Dr Justyna Góral Statistical methods Ćwiczenia 20.11.2020 od 11.50 Dr Rafał Kusy
prof. AEH dr hab. Jacek Woźniak       Prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn
dr Sławomir Jarka       Prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn
dr Barbara Antczak       Prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn

 

* Hospitacje zostaną przeprowadzone w trybie asynchronicznym

IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
dr Paweł Antoszak* Zarządzanie łańcuchem dostaw ćwiczenia 06.12.2020, 11.45-14.20 dr Barbara Sypniewska
inż. Paweł Górczyński* Badania operacyjne ćwiczenia 21.11.2020, 08.50-10.30 dr Barbara Sypniewska

 

* Hospitacje zostaną przeprowadzone w trybie asynchronicznym

IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
dr Maria Zajączkowska Psychologia osobowości wykład 02.12.2020, 10:55 prof. dr hab. Mieczysław Plopa
dr Marta Malesza Metody diagnozy psychologicznej (inteligencja) ćwiczenia 08.12.2020, 10:55 prof. dr hab. Mieczysław Plopa
mgr Agnieszka Karbowiak Wystąpienia publiczne konwersatoria 02.12.2020, 13:55 prof. AEH dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska
mgr Wojciech Kreft E-terapia – wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej warsztaty 30.11.2020, 08:00 prof. dr hab. Ryszard Stachowski
mgr Renata Korzeń Negocjacje i mediacje ćwiczenia 08.12.2020, 12:45 prof. AEH dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska
mgr Filip Kołodziejczyk Mindfulness – trening uważności konwersatoria 10.01.2021, 08:00 dr Joanna Piekarska
dr Marek Smulczyk Psychological diagnosis lecture 20.11.2020, 11:50 dr Małgorzata Foryś-Nogala
mgr Agnieszka Łyś Social influence tutorial 09.12.2020, 08:00 dr Anna Studzińska
dr Edyta Fiećko Assertiveness tutorial 16.12.2020, 13:55 dr Giuseppe Leonardi
mgr Weronika Lewicka Clinical psychology of children and adolescents tutorial 04.12.2020, 10:55 dr Giuseppe Leonardi
mgr Andrew Buchanan Work and organizational psychology lecture 30.11.2020, 10:55 dr Giuseppe Leonardi
mgr Maria Schulders Psychological toolkit for managers discussion 07.12.2020, 13:55 dr Anna Studzińska
dr Małgorzata Starzomska-Romanowska Personality and its disorders lecture 23.11.2020, 10:55 dr Małgorzata Foryś-Nogala
mgr Kinga Wytrychiewicz-Pankowska Psychologia społeczna ćwiczenia 09.01.2021, 08:00 dr Joanna Piekarska
mgr Daniel Pankowski Zastosowanie statystyki w psychologii ćwiczenia 01.12.2020, 08:00 prof. dr hab. Ryszard Stachowski
mgr Anna Pawlak-Lawrenz Program wspierania pracowników warsztaty 06.12.2020, 15:35 prof. dr hab. Ryszard Stachowski
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY PRZEDMIOT RODZAJ ZAJĘĆ PLANOWANY TERMIN HOSPITACJI PLANOWANA OSOBA HOSPITUJĄCA
prof. dr. hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko Teoria i filozofia prawa wykłady 21.12.2020, godz. 09:50 prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski
prof. dr. hab. Małgorzata Szwejkowska Prawo karne wykłady 11.12.2020, godz. 08:00 prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski
prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski Prawo gospodarcze publiczne wykłady 05.12.2020, godz. 08:00 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
prof. dr. hab. Jacek Sobczak Prawo mediów konwersatoria 11.12.2020, godz. 12:45 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
dr hab. Paweł Sitek, prof. AEH Międzynarodowe prawo handlowe konwersatoria 14.12.2020, godz. 11:50 prof. dr. hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko
dr hab. Alina Miruć, prof. AEH Prawo administracyjne wykłady 21.12.2020, godz. 08:00 prof. dr. hab. Jacek Sobczak
dr Justyna Stadniczeńko Biojurysprudencja konwersatoria 09.12.2020, godz. 08:00 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
dr Anna Pawlak Teoria i filozofia prawa ćwiczenia 08.12.2020, godz. 08:55 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
dr Elżbieta Mreńca Prawo ochrony środowiska konwersatoria 07.12.2020, godz. 09:50 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
dr Agnieszka Łukaszczuk Nauka o państwie, prawie i polityce wykłady 09.01.2021, godz. 10:40 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
dr Dawid Stadniczeńko Regulacje prawne uchodźctwa i migracji konwersatoria 14.12.2020, godz. 08:55 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
dr Dariusz Kała Postępowanie cywilne wykłady 01.12.2020, godz. 08:00 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
dr Teodor Bulenda Prawo karne ćwiczenia 21.12.2020, godz. 12:45 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
dr Michał Laskowski Postępowanie karne wykłady 07.12.2020, godz. 12:45 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
dr Paweł Gołębiewski Kryminalistyka konwersatoria 20.12.2020, godz. 13:35 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
dr hab. Kamil Frąckowiak Prawo karne ćwiczenia 16.01.2021, godz. 13:35 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
mgr Kacper Milkowski Prawo cywilne II ćwiczenia 04.12.2020, godz. 12:45 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
mgr Paweł Śmiałek Prawo pracy ćwiczenia 02.12.2020, godz. 10:55 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
prof. dr. hab. Małgorzata Szwejkowska Prawo karne wykłady 09.01.2021, godz. 10:40 prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski
prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski Prawo gospodarcze publiczne wykłady 09.01.2021, godz. 08:00 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
prof. dr. hab. Jacek Sobczak Prawo cywilne z umowami w administracji I wykłady 18.12.2020, godz. 08:00 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
dr hab. Paweł Sitek, prof. AEH Prawo gospodarcze publiczne ćwiczenia 03.12.2020, godz. 10:55 prof. dr. hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko
dr hab. Dariusz Makiłła, prof. AEH Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pożytku publicznego wykłady 04.12.2020, godz. 10:55 prof. dr. hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko
dr hab. Alina Miruć, prof. AEH Prawo administracyjne wykłady 10.01.2021, godz. 10:35 prof. dr. hab. Jacek Sobczak
dr Justyna Stadniczeńko Podstawy negocjacji i mediacji w administracji konwersatoria 09.01.2021, godz. 13:35 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
dr Anna Pawlak Techniki negocjacji i mediacji w administracji wykłady 01.12.2020, godz. 10:55 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
dr Agnieszka Łukaszczuk Nauka o państwie, prawie i polityce wykłady 14.12.2020, godz. 10:55 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
dr Dawid Stadniczeńko Wykładnia prawa i argumentacja konwersatoria 17.01.2021, godz. 17:25 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
dr Teodor Bulenda Prawo karne ćwiczenia 21.12.2020, godz. 08:00 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
dr Kamil Frąckowiak Prawo karne ćwiczenia 16.01.2021, godz. 15:35 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
mgr Kacper Milkowski Prawo administracyjne I ćwiczenia 18.11.2020, godz. 08:55 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska
mgr Paweł Śmiałek Prawo pracy z prawem urzędniczym ćwiczenia 17.11.2020, godz. 10:55 prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska

Konspekty przedmiotów

Administracja
 • Administracja publiczna_prof.AEH. dr. hab. Piotr solarz [plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_
  Izabela Kwiecińska[plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_niestacjonarne_prof. Aleksy Goettel_administracja[plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo_administracja_W[plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Organizacja i techniki pracy biurowej_niestacjonarny_Elżbieta Mreńca [plik]
 • Organizacja i techniki pracy biurowej_stacjonarny_Elżbieta Mreńca [plik]
 • Prawo administracyjne(wykłady)_niestacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo administracyjne_dr Dariusz Kała [plik]
 • Prawo administracyjne_stacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo cywilne w administracji_niestacjinarne_prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak [plik]
 • Prawo cywilne w administracji_stacjonarne_prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_stacjonarne i niestacjonarne_Agnieszka Łukaszczuk [plik]
 • Prawo podatkowe krajowe i międzynarodowe_niestacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja [plik]
 • Prawo podatkowe krajowe i międzynarodowe_stacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja [plik]
 • Prawo podatkowe krajowe i międzynarodowe_stacjonarny_prof. Aleksy Goettel_administracja [plik]
 • Wstęp do prawoznawstwa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
Finanse i rachunkowość
 • Administarcja finansowa i kontrola sakrbowa_stacjonarne_dr Wojciech Maruchin[plik]
 • Administracja finansowa i konftora skarbowa_dr Wojciech Maruchin[plik]
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa_niestacjonarne_dr Wojciech Maruchin[plik]
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa_niestacjonarny_dr Wojciech Maruchin[plik]
 • Analiza finansowa przedsiebiorstwa_stacjonarny_prof. Maria Sierpińska[plik]
 • Badanie sprawozdania finansowego_stacjonarny_Rosiek Ireneusz[plik]
 • Badanie Sprawozdań Finansowych_stacjonarne_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Badanie sprawozdań_niestacjonarne_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska[plik]
 • Ekonometria_prof. Tomasz Kuszewski[plik]
 • Finanse międzynarodowe_niestacjonarny_Witold Małecki[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _niestacjonarny_dr Anna Makuch[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch[plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch[plik]
 • Metody ilościowe – statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [plik]
 • Metody ilościowe statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [plik]
 • Plan Finansowy i biznes plan_niestacjonarne_dr Justyna Góral[plik]
 • Plan finansowy i biznes plan_niestacjonarny_Rafał Kusy[plik]
 • Plan Finansowy i biznes plan_stacjnarne_dr Justyna Góral[plik]
 • Plan finansowy i biznesplan_stacjonarne_dr Rafał Kusy[plik]
 • Plan finansowy i biznesplan_stacjonarne_dr Rafał Kusy[plik]
 • Plan Finasowy i Biznes Plan_stacjonarny_Rafał Kusy_2020_2021[plik]
 • Podstawy rachunkowości_ niestacjonarny_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Podstawy Rachunkowości_niestacjonarne_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Podstawy Rachunkowości_stacjonarne_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Podstawy rachunkowości_stacjonarny_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Politika fiskalna_stacjonarny_Elżbieta Malinowska-Misiąg[plik]
 • Polityka fiskalna_niestacjonarny_Elżbieta Malinowska-Misiąg[plik]
 • Portfel inwestycyjny_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Portfel inwestycyjny_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Rachunkowość zarządcza_niestacjonarne_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Rachunkowość zarządcza_niestacjonarne_wykład_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Rachunkowość zarządcza_stacjonarne_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Rachunkowość zarządcza_stacjonarne_wykład_dr Leszek Borowiec[plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_FiR_stacjonarny_Tomasz Szopiński[plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_stacjonarne_Finanse i Rachunkowość_dr Tomasz Szopiński[plik]
 • Standardy sprawozdawczości_stacjonarne_dr Ireneusz Rosiek[plik]
 • Teoria i polityka kursu walutowego_stacjonarne_Witold Małecki[plik]
 • Transakcje i inwestycje na giełdach towarowych_stacjonarne_prof. Włodzimierz Rembisz[plik]
 • Ubezpieczenia_niestacjonarne_prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz[plik]
 • Ubezpieczenia_stacjonarnne_prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz[plik]
 • Wycena przedsiębiorstw_niestacjonarne_prof. Piotr Szczepankowski[plik]
 • Wycena przedsiębiorstw_stacjonarne_prof. Szczepankowski[plik]
 • Wycena przedsiębiorstwa niestacjonarne_mgr Tomasz Filipczuk[plik]
 • Wycena przedsiębiorstwa_niestacjonarny_Tomasz Filipczuk[plik]
 • Wycena przedsiębiorstwa_stacjonarny_Tomasz Filipczuk[plik]
 • Zarządzanie organizacjami_stacjonarny_Barbara Sypniewska[plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski[plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski[plik]
 • Zarządzanie ryzykiem _stacjonarne_dr Rafał Kusy[plik]
 • Zarządzanie ryzykiem_niestacjonarne_dr Rafał Kusy[plik]
Informatyka
 • Algorytmy i złożoność(ćwiczenia)_stacjonarny_Feliks Kurp_2020_2021 [plik]
 • Algorytmy i złożoność(wykład)_stacjonarny_Feliks Kurp_2020_2021  [plik]
 • Architektura systemów komputerowych_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Architektura systemów komputerowych_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021  [plik]
 • Architektura systemów komputerowych_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021_ [plik]
 • Architektura sytemów komputerowych_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [plik]
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Elektronika dla Informatyków_niestacjonarny_Jerzy Królikowski_2020_2021_ [plik]
 • Elektronika dla Informatyków_stacjonarny_Jerzy Królikowski_2020_2021 [plik]
 • Konspekt programowanie w technologii NET_niestacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Matematyka dyskretna(ćwiczenia)_niestacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [plik]
 • Matematyka dyskretna(ćwiczenia)_stacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [plik]
 • Matematyka dyskretna(wykłady)_niestacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [plik]
 • Matematyka dyskretna(wykłady)_stacjonarny_Petro Guchek_2020_2021 [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch[plik]
 • Podstawy komunikacji społecznej _stacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Podstawy komunikacji społecznej_niestacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Podstawy komunikacji społecznej_niestacjonarny_Anna Studzińska_2020_2021 [plik]
 • Podstawy Komunikacji Społecznej_stacjonarny_Anna Studzińska_2020_2021 [plik]
 • Programowanie w technologii .NET_stacjonarny_Krzysztof Rychlicki-Kicior [plik]
 • Programowanie w technologii.NET_niestacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Projektowanie systemów informatycznych_stacjonarny_Gabriela Miller_2020_2021 [plik]
 • SQL serwer_niestacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • SQL serwer_stacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Statystyczne Wspomaganie Decyzji_stacjonarny_niestacjonarny_Marek Cieciura_2020_2021 [plik]
 • System Operacyjny_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • System Operacyjny_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • System Operacyjny-Linux_niestacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • System Operacyjny-Linux_stacjonarny_Łukasz Laszko_2020_2021 [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_niestacjonarne_Andrzej Kokociński_2020_2021 [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_niestacjonarny_Andrzej Kokociński_2020_2021 [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_niestacjonarny_Andrzej Kokociński_2020_2021_ [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_stacjonarny_Andrzej Kokociński_2020_2021 [plik]
 • Systemy Operacyjne Windows_stacjonarny_Andrzej Kokociński_20202_2021 [plik]
 • Systemy wbudowane_niestacjonarny_Krzysztof Murawski_2020_2021 [plik]
 • Systemy wbudowane_stacjonarny_Krzysztof Murawski_2020_2021 [plik]
 • Technologie Sieciowe(wykład)_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021 [plik]
 • Technologie sieciowe_niestacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021 [plik]
 • Technologie sieciowe_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021 [plik]
 • Technologie sieciowe_stacjonarny_Mikołaj Aleksiejuk_2020_2021_ [plik]
 • Zaawansowane bazy danych_stacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Zaawansowane bazy danych_stacjonarny_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
Politologia
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [plik]
 • Integracja europejska_niestacjonarny_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [plik]
 • Integracja europejska_stacjonarne_dr hab. prof. AEH Tomasz Kownacki [plik]
 • Integracja europejska_stacjonarne_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [plik]
 • Integracja europejska_stacjonarny_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [plik]
 • Metodyka przygotowania projektu europejskiego_stacjonarne_dr hab. prof. AE-H Tomasz Kownacki [plik]
 • Międzynarodowe stosunki polityczne_niestacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Międzynarodowe stosunki polityczne_stacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_niestacjonarne_dr Wojciech Plopa [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_politologia_stacjonany i niestacjonarny+Agnieszka Łukaszczuk [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_stacjonarny_dr Wojciech Plopa [plik]
 • Samorząd i polityka lokalna_niestacjonarny_Małgorzata Niewiadomoska-Cudak_2020_2021 [plik]
 • Samorząd i polityka lokalna_stacjonarny_Małgorzata Niewiadomoska-Cudak_2020_2021 [plik]
 • SQL serwer_stacjonarne_mgr inż. Piotr Michalski [plik]
 • Techniki public relations_niestacjonarny _dr inż. Agnieszka Werenowska [plik]
 • Techniki public relations_stacjonarne_dr inż. Agnieszka Werenowska [plik]
 • Teoria stosunków międzynarodowych_stacjonarny_Piotr Solarz [plik]
 • Wstęp do prawoznawstwa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
Prawo
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_niestacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [plik]
 • Finanse publiczne i prawo finansowe_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo_administracja_W [plik]
 • Klinika prawa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [plik]
 • Klinika Prawa_stacjonarny_dr Justyna Stadniczeńko [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [plik]
 • Nauka o legislacji_niestacjonarny_Elżbieta Mreńca [plik]
 • Nauka o legislacji_stacjonarny_Elżbieta Mreńca [plik]
 • Prawo administracyjne(ćwiczenia)_stacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo administracyjne(wykłady)_niestacjonarny_Alina Miruć_2020_2021_ [plik]
 • Prawo administracyjne(wykłady)_stacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo administracyjne_niestacjonarny_Alina Miruć_2020_2021 [plik]
 • Prawo cywilne II (część rzeczowa)_stacjonarny i niestacjonarny_Justyna Stadniczeńko [plik]
 • Prawo karne_niestacjonarne_dr hab. Kamil Frąckowiak [plik]
 • Prawo karne_niestacjonarny_Kamil Frąckowiak [plik]
 • Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP_stacjonarne i niestacjonarne_Agnieszka Łukaszczuk [plik]
 • Prawo podatkowe krajów UE_niestacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [plik]
 • Prawo podatkowe krajów UE_stacjonarne_prof. Aleksy Goettel_prawo [plik]
 • Prawo podatkowe_niestacjonarne_Wojciech Maruchin [plik]
 • Prawo podatkowe_stacjonarne_Wojciech Maruchin [plik]
 • Wstęp do prawoznawstwa_stacjonarne_niestacjonarne_prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
Psychologia
 • Analiza osobowości sprawców i ofiar na tle seksualnym_Dagmara Maria Borus [plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska [plik]
 • Biologiczne podstawy zachowania_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Biologiczne podstawy zachowania_niestacjonarny_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Biologiczne podstawy zachowania_stacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Biologiczne podstawy zachowania_stacjonarny_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Diagnostyka i psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksualnych_dr Dagmara Maria Boruc [plik]
 • Dydaktyka Ogólna_dr Maciej Słomczyński [plik]
 • Dydaktyka szczegółowa. Programy psychoprofilaktyczne i psychoedukacja_niestacjonarny_Mariusz Markiewicz [plik]
 • Dydaktyka szczegółowa. Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży_niestacjonarny_Mariusz Markiewicz [plik]
 • Dylematy wychowawcze współczesnych rodziców. Teoria a praktyka_niestacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [plik]
 • Emisja głosu_niestacjonarne_prof. dr. phil. habil. Robert Skoczek [plik]
 • Emocje i motywacje dzienne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Emocje i motywacje zaoczne_niestacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Emocje i motywacje_niestacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Emocje i motywacje_stacjonarne_dr Anna Studzińska [plik]
 • Etos pracowniczy_niestacjonarne_dr Andrzej Jagodzinski [plik]
 • Etos pracowniczy_niestacjonarny [plik]
 • Etos pracowniczy_stacjonarne [plik]
 • Etos pracowniczy_stacjonarny [plik]
 • Etos pracowniczy_zaoczne [plik]
 • Etos_pracowniczy_stacjonarne_Dr Andrzej Jagodzinski [plik]
 • Ewaluacja pracowników_niestacjonarne_Anna Pawlak-Lawrenz [plik]
 • Ewaluacja pracowników_niestacjonarne_dr Anna Pawlak-Lawrenz [plik]
 • Ewaluacja pracowników_stacjonarne_Anna Pawlak-Lawrenz [plik]
 • Ewaluacja pracowników_stacjonarne_dr Anna Pawlak-Lawrenz [plik]
 • Historia myśli psychologicznej_niestacjonarny_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [plik]
 • Historia myśli psychologicznej_stacjonarne_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [plik]
 • Kliniczna diagnoza psychologiczna_niestacjonarne_mgr Katarzyna Awruk [plik]
 • Logika_niestacjonarne_dr hab. Remigiusz Ryziński [plik]
 • Logika_niestacjonarne_prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski [plik]
 • Logika_stacjonarne_prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski [plik]
 • Metodologia badań psychologicznych_niestacjonarny_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [plik]
 • Metodologia badań psychologicznych_stacjonarne_prof. dr hab. Ryszard Stachowski [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [plik]
 • Metody diagnozy psychologiczne_niestacjonarne_dr Joanna Piekarska [plik]
 • Metody zarządzania projektami_niestacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Metody zarządzania projektami_stacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Neuropsychologia_niestacjonarny [plik]
 • Neuropsychologia_stacjonarny [plik]
 • Neuropsychologia_stacjonarny_niestacjonarny [plik]
 • Patologia społeczna i przestępczość_prof. Aleksandra Korwin-Szymanowska [plik]
 • Podstawowe umiejętności i techniki psychoterapeutyczne_niestacjonarne_dr Małgorzata Artymiak [plik]
 • Podstawowe umiejętności i techniki psychoterapeutyczne_stacjonarne_dr Małgorzata Artymiak [plik]
 • Podstawy pomocy psychologicznej_niestacjonarne_dr n. zdr. Jacek Gierus [plik]
 • Podstawy pomocy psychologicznej_stacjonarne_dr n. zd. Jacek Gierus [plik]
 • Podstawy statystyki w psychologii_niestacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [plik]
 • Podstawy statystyki w psychologii_niestacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [plik]
 • Podstawy statystyki w psychologii_stacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [plik]
 • Podstawy statystyki w psychologii_stacjonarne_dr Giuseppe Leonardi [plik]
 • Procesy poznawcze_niestacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Procesy poznawcze_niestacjonarny_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Procesy poznawcze_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Procesy poznawcze_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Proseminarium_niestacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Proseminarium_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Psychologia Edukacyjno-Wychowawcza_niestacjonarny_dr Małgorzata Foryś Nogala [plik]
 • Psychologia Edukacyjno-Wychowawcza_stacjonarne_dr Małgorzata Foryś-Nogala [plik]
 • Psychologia ekonomiczna_niestacjonarne_dr hab. Oleg Gorbaniuk [plik]
 • Psychologia ekonomiczna_stacjonarne_dr hab. Oleg Gorbaniuk [plik]
 • Psychologia pracy i organizacji_niestacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Psychologia pracy i organizacji_stacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Psychologia procesów poznawczych_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. Witold Dobrołowicz [plik]
 • Psychologia procesów poznawczych_niestacjonarne_prof. AEH, dr hab. Witold Dobrołowicz [plik]
 • Psychologia procesów poznawczych_stacjonarne_prof. AEH, dr hab. Witold Dobrołowicz [plik]
 • Psychologia procesów poznawczych_stacjonarny_prof. AEH dr hab. Witold Dobrołowicz [plik]
 • Psychologia różnic indywidualnych_niestacjonarne_dr Joanna Piekarska [plik]
 • Psychologia różnic indywidulanych_stacjonarne_dr Joanna Piekarska [plik]
 • psychologia uzależnień_niestacjonarne_mgr Katarzyna Awruk [plik]
 • Psychologia zdrowia_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz (2) [plik]
 • Psychologia zdrowia_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Psychologia zdrowia_niestacjonarny_stacjonarny_prof. AEH dr hab. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Psychologia zdrowia_stacjonarne_prof. AEH dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz [plik]
 • Psychoterapia_niestacjonarny_mgr Katarzyna Awruk [plik]
 • Psychoterapia_stacjonarny_20h [plik]
 • Psychoterapia_stacjonarny_30h [plik]
 • Rola biegłego psychologa w opiniowaniu sądowym_niestacjonarny_Stanisława Steuden [plik]
 • Rola biegłego psychologa w opiniowaniu sądowym_stacjonarny_Stanisława Steuden [plik]
 • Seksuologia sądowa i przestępstwa na tle seksualnym – orzecznictwo_niestacjonarny_dr Marta Rawińska [plik]
 • Seksuologia sądowa i przestępstwa na tle seksualnym – orzecznictwo_stacjonarny_dr Marta Rawińska [plik]
 • Seminarium magisterskie_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Seminarium magisterskie_niestacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Seminarium magisterskie_stacjonarne_dr Andrzej Tarłowski [plik]
 • Stereotypy, uprzedzenia i ich konsekwencje społeczne. Ewa Stanisławiak. Konspekt zajęć. Studia stacjonarne [plik]
 • STEREOTYPY, UPRZEDZENIA I ICH KONSEKWENCJE SPOŁECZNE_niestacjonarny_Ewa Stanisławiak [plik]
 • Stereotypy, uprzedzenia i ich konsekwencje społeczne_nisetacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [plik]
 • STEREOTYPY, UPRZEDZENIA I ICH KONSEKWENCJE SPOŁECZNE_stacjonarny_Ewa Stanisławiak [plik]
 • Stres traumatyczny – konsekwencje, terapia_stacjonarne_prof .dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska [plik]
 • Stres traumatyczny – konsekwencje, terapia_zaoczne_prof .dr hab. Gabriela Chojnacka- Szawłowska [plik]
 • Terapia psychologiczna_niestacjonarny_Mariusz Markiewicz [plik]
 • Terapia psychologiczna_przygotowanie pedagogiczne_niestacjonarne_M.Markiewicz [plik]
 • Umiejętności menadżerskie_niestacjonarne_mgr Olga Rawa-Siarkowska [plik]
 • Umiejętności menadżerskie_stacjonarne_mgr Olga Rawa-Siarkowska [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski  [plik]
 • Zarządzanie_organizacjami_stacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
Zarządzanie
 • Analiza finansowa przedsiebiorstwa_stacjonarny_prof. Maria Sierpińska[plik]
 • Analiza finansowa_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Analiza finansowa_niestacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Analiza finansowa_niestacjonarny_Paweł Felis[plik]
 • Analiza finansowa_stacjonarne_dr hab. Paweł Felis[plik]
 • Badania marketingowe_niestacjonarne_dr Robert Nowacki[plik]
 • Badania marketingowe_stacjonarne_dr Janusz Filipczuk[plik]
 • Badania marketingowe_stacjonarne_dr Robert Nowacki[plik]
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach oświatowych_Izabela Kwiecińska[plik]
 • Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem_niestacjonarne_prof. AEH dr hab. Zenon Biniek [plik]
 • KSZTAŁTOWANIE RELACJI PRACOWNICZYCH_niestacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Makroekonomia_niestacjonarne_dr Janusz Filipczuk [plik]
 • Makroekonomia_niestacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Makroekonomia_stacjonarne_dr Janusz FIlipczuk [plik]
 • Makroekonomia_stacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Marketing międzynarodowy_niestacjonarne_dr Robert Nowacki [plik]
 • Marketing międzynarodowy_stacjonarne_dr Robert Nowacki [plik]
 • Marketing międzynarowody_stacjonarny_dr Robert Nowacki [plik]
 • Marketing na rynku przedsiębiorstw_dr Barbara Antczak [plik]
 • Marketing w handlu i usługach_niestacjonarne_dr Barbara Antczak [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych _stacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_niestacjonarny_dr Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_nistacjonarny_Anna Makuch [plik]
 • Metodologia badań w naukach społecznych_stacjonarne_Anna Makuch [plik]
 • Metody Business Intelligence w Zarządzaniu_niestacjonarny_Krzysztof Rychlicki-Kicior [plik]
 • Metody ilościowe – statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [plik]
 • Metody ilościowe statystyka_prof. Tomasz Kuszewski [plik]
 • Nowoczesne zarządzanie oparte na kreowaniu wartości_2020_2021_ [plik]
 • Nowoczesne zarządzanie oparte na kreowaniu wartości_stacjonarny_Jadwiga Ford_2020_2021 [plik]
 • Organizacja metody pracy_niestacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Organizacja metody pracy_stacjonarne_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Podstawy negocjacji i mediacji_dr Mariusz Głowacki [plik]
 • Podstawy negocjacji i mediacji_stacjonanry_ćwiczenia_dr mariusz Głowacki [plik]
 • Podstawy rachunkowości_ niestacjonarny_dr Ireneusz Rosiek [plik]
 • Podstawy Rachunkowości_niestacjonarne_dr Leszek Borowiec [plik]
 • Podstawy Rachunkowości_stacjonarne_dr Leszek Borowiec [plik]
 • Podstawy rachunkowości_stacjonarny_dr Ireneusz Rosiek [plik]
 • Program wspierania pracowników EAP [plik]
 • Program wspierania pracowników EAP_niestacjonarne [plik]
 • Pschologia reklamy_niestacjonarne_dr Robert Nowacki [plik]
 • Pschylogia pracy organizacji_niestacjonarny_dr Andrzej Jagodziński [plik]
 • Psychologia Perswazji i Propagandy _niestacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [plik]
 • Psychologia perswazji i propagandy_niestacjonarny_Ewa Stanisławiak [plik]
 • Psychologia perswazji i propagandy_stacjonarne_dr Ewa Stanisławiak [plik]
 • Psychologia perswazji i propagandy_stacjonarny_Ewa Stanisławiak [plik]
 • Psychologia reklamy_niestacjonarne_dr Robert Nowacki [plik]
 • Relacje pracownicze_niestacjonarne_dr hab. prof. AEH Jacek Woźniak [plik]
 • Relacje pracownicze_stacjonarne_dr hab. prof. AEH Jacek Woźniak [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_Filia w Sochaczewie_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_filia_niestacjonarny_Tomasz Szopiński  [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Spedycja krajowa międzynarodowa_wykład_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Strategia Zarządzania zmianą(ćwiczenia)_stacjonarny_Jadwiga Ford_2020_2021 [plik]
 • Strateia Zarządzania Zmianą(wykłady)_stacjonarny_Jadwiga Ford_2020_2021 [plik]
 • Systemy motywowania, wynagradzania i ocenienia pracowników_niestacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Systemy motywowania, wynagradzania i ocenienia pracowników_stacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Sztuka negocjacj_dr Mariusz Głowacki [plik]
 • Sztuka negocjacji_wykład_dr Mariusz Głowacki [plik]
 • W Marketing w handlu i usługach_stacjonarne_dr Barbara Antczak [plik]
 • Wybrane Problemy Zarządzania Działalnością Spedycyjną_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Wybrane Problemy Zarządzania Działalnością Spedycyjną_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Zaawansowane metody zarządzania łańcuchem dostaw_stacjonarny_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zaawansowane metody zarządzania łańcuchem dostaw_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzania jakością_stacjonarny_prof. Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie innowacjami_niestacjonarne_Monika Golonka [plik]
 • Zarządzanie jakością_niestacjonarny_prof Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie jakością_niestacjonarny_Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie jakością_stacjonarny_Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie kampanią informacyjną_stacjonarne_dr hab. Włodzimierz Chojnacki [plik]
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw_stacjonarny_Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie organizacjami_niestacjonarny_prof. Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie organizacjami_niestacjonarny_Stanisław Brzeziński [plik]
 • Zarządzanie organizacjami_stacjonarny_Barbara Sypniewska [plik]
 • Zarządzanie projektami_niestacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie projektami_stacjonarne_Radosław Wiśniewski [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_niestacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_stacjonarne_wyklad_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)_wyklad_niestacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami_niestacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie relacjami z klientami_stacjonarne_dr Tomasz Szopiński [plik]
 • Zarządzanie strategiczne_niestacjonarny_Janusz Flipczuk [plik]
 • Zarządzanie strategiczne_stacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie strategiczne_W_niestacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie strategiczne_W_stacjonarny_Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie zmianą_Natalia Wojciechowska [plik]
 • Zarządzanie zmianą_stacjonarne_Natalia Wojciechowska [plik]
 • Zarządzanie_strategiczne_dzienne_dr Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie_strategiczne_niestacjonarne_ćwiczenia_dr Janusz FIlipczuk [plik]
 • Zarządzanie_strategiczne_niestacjonarne_dr Janusz Filipczuk [plik]
 • Zarządzanie_strategiczne_stacjonarne_ćwiczenia_dr Janusz Filipczuk [plik]