STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

NARODOWOŚCI STUDENTÓW

JĘZYKÓW OBSŁUGI STUDENTA

języki studiów

PARTNERSKICH UCZELNI

organizacje międzynarodowe

Nasza uczelnia aktywnie współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami.

W obszarze kształcenia realizuje studia na zasadach podwójnego dyplomu, prowadzi szkoły letnie, kusy wakacyjne oraz doskonalenia zawodowego dla partnerów zagranicznych. Międzynarodowa współpraca stanowi ważny element działalności naukowo-dydaktycznej uczelni.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie jest zaangażowana w realizację licznych projektów naukowo-badawczych w ramach zorganizowanych programów i sieci badawczych, jak również w drodze nieformalnych kontaktów pomiędzy naukowcami.

AEH otrzymała prestiżową międzynarodową akredytację CEEMAN IQA

więcej

AEH współpracuje z wieloma prestiżowymi  i uznanymi zagranicznymi ośrodkami akademickimi i naukowymi.

Europa

 • Lviv University of Law and Business (Ukraina)
 • Sumy State University (Ukraina)
 • 'Stefan cel Mare' University of Secueve (Rumunia)
 • Trondelag R&D Institute (Norwegia)
 • University of Rijeka (Chorwacja)
 • Pilyp Orlyk International Classical University (Ukraina)
 • University ”Fehmi Agani” in Gjakova (Kosovo)
 • European Business School (Portugalia)
 • Public University „Kadri Zeka” (Kosovo)
 • Eurasia International University (Armenia)
 • ”Beder” University College (Republic of Albania)
 • University UKSHIN Hoti Prizren (Kosovo)
 • Bukovinian State Medical University (Ukraina)
 • Epoka University (Albania)
 • International University of Novi Pazar (Serbia)
 • Northern University (Armenia)
 • Kharkiv National University of Economics (Ukraina)
 • Zhytomyr Polytechnic State University (Ukraina)
 • Innovation Institute Zagreb (Chorwacja)
 • Prešov University (Słowacja)
 • Lesya Ukrainka Volyn National University in Lutsk (Ukraina)
 • Association Leonard de Vinci (Francja)
 • School of Advanced Social Studies in Nova Gorica (Słowenia )
 • Mondragon Unibertsitatea (Hiszpania)
 • Europea di Roma (Włochy)
 • EGAS MONIZ, CRL Instituto Universitario Egas Moniz (IUEM) (Portugalia)
 • Business School PAR (Chorwacja)

Azja

 • The International University of Kyrgyzstan (Kirgistan)
 • Kyrgyz-German Institute of Applied Informatics (Kirgistan)
 • Technical School of Innovation of American University of Central Asia - Bishkek (Kirgistan)
 • The American University of Central Asia (Kirgistan)
 • The Cihan University (Irak)
 • Azerbaijan State University of Economics (Azerbejdżan)
 • Kazakh University of Economics, Finance and International Trade (Kazachstan)
 • Universitas Islam Indonesia (Indonezja)
 • CITI University (Mongolia)
 • Khazar University (Azerbejdżan)
 • Suleyman Demirel University (Kazachstan)
 • Lanzhou Petrochemical Polytechnic (Chiny)
 • Georgian National University SEU (Gruzja)
 • Tbilisi International Academy (Gruzja)
 • The International Black Sea University (Gruzja)
 • The Caucasus International University (Gruzja)
 • East European University (Gruzja)
 • Alterbridge International University of Management and Communication (Gruzja)
 • Waseda University (Japonia)
 • Gansu Agricultural University (Chiny)
 • Anhui Vocational College of City Management (Chiny)

Afryka

 • Nelson Mandela Metropolitan University (Republika Południowej Afryki)

Ameryka Południowa

 • The University of the Frontier (Chile)
 • Universidad San Francisco de Quito (Ekwador)
 • Instituto Universitario de Ciencias Psicologicas, Sociais e de Vida
 • The University of Talca (Chile)
 • Universidad del Rosario (Kolumbia)

Ameryka Północna

 • College of Saint Elizabeth (USA)
 • University of Prince Edward Island (Kanada)

Podwójny dyplom

Nasza Uczelnia realizuje projekt polegający na prowadzeniu studiów na zasadzie podwójnego dyplomu z kilkoma uniwersytetami. Dzięki temu studenci z uczelni partnerskich mogą dołączyć do naszej społeczności akademickiej po ukończeniu pierwszego roku nauki.

Zasady realizacji programów podwójnego dyplomu [plik]

Obecnie AEH realizuje studia na zasadzie podwójnego
dyplomu z następującymi ośrodkami akademickimi:

 • International Black Sea University
  (Tbilisi, Gruzja)
 • International University of Kyrgyzstan
  (Biszkek, Kirgistan)
 • Międzynarodowy Klasyczny Uniwersytet im. F. Orlika
  (Mikołajów, Ukraina)
 • Kyrgyz-German Institute of Applied Informatics
  (Biszkek, Kirgistan)
 • Eurasia International University (Erywań, Armenia)
 • Kazakh University of Economics, Finance and International Trade (Nur-Sultan, Kazachstan)
 • International University of Novi Pazar (Novi Pazar, Serbia)
 • University UKSHIN Hoti Prizren ( Prizren, Republic of Kosovo)
 • Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives (Gomel, Republic of Belarus)

Członkostwo w organizacjach
międzynarodowych

Akredytacja CEEMAN – Central and East European
Management Development Association

Nasza Uczelnia posiada akredytację CEEMAN (Central and East European Management Development Association) – międzynarodowego stowarzyszenia utworzonego w 1993 roku, skupiającego się na rozwoju zarządzania w celu przyspieszenia wzrostu jakości kształcenia w obszarze zarządzania w Europie Środkowej i Wschodniej. Obecnie jest to globalna sieć instytucji zainteresowanych jakością edukacji i innowacjami w dziedzinie zarządzania. Mając za cel doskonałość zawodową, CEEMAN wspiera jakość procesów rozwoju i zmian w zarządzaniu poprzez rozwój edukacji, badań, konsultacji, informacji. Jego holistyczne podejście do przywództwa propaguje innowacje, kreatywność i szacunek dla wartości kulturowych. Instytucjom edukacyjnym spełniającym ustanowione standardy, CEEMAN przyznaje akredytację (IQA Accreditation). W maju 2021 roku akredytacja została przyznana również naszej uczelni.

PRME – Principles for Responsible
Management Education

AEH jest także członkiem PRME (Principles for Responsible Management Education), czyli platformy założonej w 2007 r. i wspieranej przez ONZ, której naczelną ideą jest rozpowszechnianie zasad odpowiedzialnej edukacji w zakresie zarządzania poprzez nadanie większego znaczenia normom zrównoważonego rozwoju w uczelniach na całym świecie. PRME, licząca ponad 650 sygnatariuszy na całym świecie, stała się największą zorganizowaną siecią łączącą ONZ z instytucjami szkolnictwa wyższego kształcącymi studentów na kierunku zarządzanie. PRME posługuje się sześcioma zasadami, angażując uczelnie biznesowe, aby zapewnić przyszłym liderom umiejętności potrzebne do zbilansowania celów ekonomicznych i zrównoważonego rozwoju. Wspomnianymi sześcioma zasadami PRME są:

 • rozwijanie zdolności studentów generowania trwałej wartości dla biznesu i społeczeństwa oraz do pracy na rzecz gospodarki światowej sprzyjającej włączeniu społecznemu;
 • uwzględnianie w programach nauczania i praktykach organizacyjnych wartości globalnej odpowiedzialności społecznej zawartych w inicjatywach międzynarodowych takich jak Global Compact ONZ;
 • stworzenie ram edukacyjnych, materiałów, procesów i środowiska, które umożliwią efektywne uczenie się odpowiedzialnego przywództwa;
 • zaangażowanie w badania koncepcyjne i empiryczne, które pogłębią wiedzę na temat roli, dynamiki i wpływu korporacji na tworzenie trwałej wartości społecznej, środowiskowej i ekonomicznej;
 • współpraca z menedżerami korporacji biznesowych w celu poszerzenia wiedzy na temat wyzwań związanych z wypełnianiem obowiązków społecznych i środowiskowych oraz wspólne opracowywanie skutecznych narzędzi do sprostania tym wyzwaniom;
 • ułatwianie i wspieranie dialogu oraz debaty wśród nauczycieli akademickich, studentów, przedstawicieli biznesu, rządu, konsumentów, mediów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych zainteresowanych grup na temat krytycznych kwestii związanych z globalną odpowiedzialnością społeczną i zrównoważonym rozwojem.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie w ramach Programu Erasmus+ realizuje mobilności Studentów w celu odbycia praktyk/staży W UCZELNIACH ZAGRANICZNYCH.

dowiedz się więcej

Wymiana studencka

Studenci AEH mają możliwość wyjazdu w ramach wymiany bez ponoszenia dodatkowych kosztów za naukę do następujących uczelni:

Universidad del Rosario w Bogocie
(Kolumbia)

Suleyman Demirel University
(Kazachstan)

Zasady rekrutacji

O udział w wymianie studenckiej i wyjazd w ramach programu może ubiegać się osoba spełniająca wszystkie poniższe kryteria tj. osoba,
która:

 1. posiada aktualny status studenta Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie;
 2. odbywa stacjonarne studia pierwszego lub drugiego stopnia, bądź jednolite studia magisterskie (w chwili złożenia wniosku wymagane jest ukończenie minimum pierwszego roku studiów pierwszego stopnia);
 3. zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. zaliczyła wszystkie dotychczasowe okresy studiów, z których uzyskała wysoką średnią ocen;
 5. zna język angielski i/lub język hiszpański;
 6. nie przebywa w na urlopie dziekańskim;
 7. oraz względem, której nie jest prowadzone postępowanie dyscyplinarne.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminach wskazanych poniżej:

do 31 marca na semestr zimowy bądź cały następny rok akademicki;

do 15 listopada na semestr letni.

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne oraz zasady udziału w wymianie akademickiej znajdują się w Regulaminie.

Regulamin wymiany akademickiej
– Universidad del Rosario w Bogocie (Kolumbia) [plik]

Regulamin wymiany akademickiej
– Suleyman Demirel University (Kazachstan) [plik]

Wymagane dokumenty
1 List rekomendacyjny od wykładowcy lub opinia opiekuna specjalności wybranej przez studenta.
2 Certyfikat językowy lub zaświadczenie od Dyrektora Studium Języków Obcych AEH/ Language certificate or Certificate issued by the Director of Foreign: Languages School of the University.
3 Potwierdzenie średniej ocen z całego okresu studiów (zaświadczenie z Biura Obsługi Studenta)/ Confirmation of the GPA (certificate from the Dean’s Office).

Formularz zgłoszeniowy

W celu zgłoszenia udziału w wymianie studenckiej i wyjazdu w ramach programu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

[contact-form-7 id="242336" title="Formularz współpraca"]

Kadra dydaktyczna

Nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni mają możliwość prowadzenia zajęć w uczelniach partnerskich jako profesorowie wizytujący bądź uczestnicy w programach uczelnia na odległość za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu za pomocą strony
internetowej: erasmus.vizja.pl/wykladowcy

Zachęcamy do prowadzenia zajęć na odległość w Escuela de Empresas, Universidad San Francisco de Quito w Ekwadorze poprzez platformę D2L w języku angielskim lub hiszpańskim. 

Warunkiem udziału w projekcie jest ukończenie krótkiego kursu instruktażowego on-line z zakresu wymogów techniczno-merytorycznych przygotowania zajęć (obecnie dostępny jedynie w języku hiszpańskim). Uczelnia oferuje bardzo korzystne warunki uczestnictwa w projekcie.

Potrzebujesz więcej informacji, masz pytania –
skorzystaj z formularza kontaktowego

Potrzebujesz więcej informacji, masz
pytania, skorzystaj z formularza
kontaktowego

Osobą odpowiedzialną za rozwój i strategię
współpracy międzynarodowej jest Prorektor
ds. współpracy międzynarodowej dr hab.
Anna Llanos-Antczak, prof. AEH.

[contact-form-7 id="242451" title="Formularz współpraca kontakt"]