Z okazji 20-lecia Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie ogłaszamy Konkurs na kartkę urodzinową dla Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie!

Co trzeba zrobić, aby wygrać ?
1. Stwórz kartkę urodzinową dla AEH z okazji jubileuszu 20-lecia. Kartka może być wykonana dowolną techniką.
Rozmiar i forma kartki również mogą być dowolną. Autorów prac ogranicza tylko kreatywność!
2. Wyślij kartkę do nas w terminie do 30 czerwca 2021 roku e-mailem na adres konkurs@vizja.pl lub pocztą
tradycyjną na adres: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa,
z dopiskiem: KARTKA URODZINOWA AEH.
3. Czekaj na wyniki Konkursu – te zostaną opublikowane najpóźniej 2 lipca 2021 roku.
W Konkursie mogą brać udział Studenci, Absolwenci oraz Pracownicy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej
w Warszawie, a także Kandydaci, którzy planują rozpocząć studia na naszej uczelni!
Szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie: